لباس کیلویی عمده اروپاییچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrگروه ساختمانی آروین سازهثروتمندان کتاب نمی خوانند! هدف …

یک انتصاب در معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، طی حکمی از سوی حسن گروسی معاون حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، مهدی شهرابی به عنوان سرپرست مدیریت مطالعات و مستند سازی این معاونت منصوب شد. موارد زیر به عنوان بخشی از اولویت های کاری، در حکم انتصاب مدیر مذکور اعلام شده است: «شناسایی و نیازسنجی پژوهشی معاونت حقوقی و امور مجلس در زمینه های حقوقی و قانونگذاری از طریق تعامل مستمر با ادارات کل معاونت تدوین گزارش های علمی کاربردی در سپهر حقوق رسانه به ویژه حقوق قراردادهای رسانه ای، مالکیت فکری، حقوق فضای مجازی، حقوق ماهواره و بین‌الملل، مقررات گذاری رسانه و ... همکاری پژوهشی با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخل و خارج سازمان و تسهیل در ارتباط گیری با حوزه‌های پژوهشی ذیربط جهت حل مسایل حقوقی رسانه ملی اجرای برنامه های آموزش های تخصصی حقوق برای مدیران سازمان و کارشناسان حقوقی طراحی و تدوین طرح های تخصصی و عمومی حقوقی به منظور ارائه به واحدهای طرح و برنامه معاونت های تولیدی سازمان اعم از صدا و سیما سیاسی و استان‌ها برنامه‌ریزی و اجرای همایش های سالیانه بین المللی حقوق و رسانه ساماندهی و انجام امور مربوط به شوراهای تخصصی معاونت مشتمل بر شورای راهبردی حقوقی، شورای مالکیت فکری و فضای مجازی، شورای ماهواره و بین الملل، شورای حمایت از پایان نامه های حقوقی و قضایی با همکاری ادارات کل ذیربط مهدی شهرابی دانش آموخته مقطع دکترای علوم سیاسی بوده و در حال نگارش رساله با عنوان رقابت و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است» وی از مدیران با سابقه سازمان و پیش از این جانشین دفتر هماهنگی تخلفات اداری، مشاور رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت، مدیر نظارت برنامه های صدا،  مدیر ارزیابی برنامه های صدا و مدیر سایت های اینترنتی اداره کل فرهنگی سازمان بوده است. کد خبر 4992003 زهرا منصوری