دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …ساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)جابجایی انواع درختان تخصص ماست‎