کاراگاه خصوصیپرایمر PVCفروش لوله مقواییتعمیر تلویزیون سامسونگ

تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه بخش‌های تولیدی، مهمترین نشانه ناکام ماندن تحریم‌کنندگان است