هدر کلگی آب برج خنک کنندهباربری اتوبار تهران ، نوبهار / …کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …شرکت نبوغ بهینه گستر -فروش عایق …

انفجار در مسیر کاروان نظامی آمریکا در عراق