یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

بازگشت شاه (در این روز ۲۲ اوت)


۲۲ اوت ۱۹۵۳ (۳۱ شهریور ۱۳۳۲)، شاه سه روز پس از براندازی حكومت دكتر مصدق به تهران بازگشت. در این روز در تهران اعلام شد كه دكتر مصدق و همكارانش در دادگاه های نظامی محاكمه خواهند شد. …

۲۲ اوت ۱۹۵۳ (۳۱ شهریور ۱۳۳۲)، شاه سه روز پس از براندازی حكومت دكتر مصدق به تهران بازگشت. در این روز در تهران اعلام شد كه دكتر مصدق و همكارانش در دادگاه های نظامی محاكمه خواهند شد.

دکتر نوشیروان کیهانی‌زاده