یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۲۹ دی ـ ۱۹ ژانویه ـ قطع روابط ایران با دولت سعودی


دولت ایران درپی اعتراض به اعدام یك زائر ایرانی به نام ابوطالب یزدی در جریان مناسك حج، در این روز در سال ۱۳۲۲خورشیدی ( ۱۹۴۴ ) مناسبات سیاسی خود را بادولت سعودی قطع كرد . این زائر …

دولت ایران درپی اعتراض به اعدام یك زائر ایرانی به نام ابوطالب یزدی در جریان مناسك حج، در این روز در سال ۱۳۲۲خورشیدی ( ۱۹۴۴ ) مناسبات سیاسی خود را بادولت سعودی قطع كرد . این زائر به تصمیم مقامات سعودی گردن زده شده بود . دولت ایران عمل دولت دولت سعودی را غیر منصفانه خوانده بود . درپی قطع روابط دو كشور ، تامدتی ایرانیان قادر به مسافرت به كشور سعودی نبودند.