چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

باست هاوند


از این سگ برای تعقیب و شكار خرگوش ها استفاده می شود. پاهای كوتاهی دارد و در میان گروه تازیها رایجترین حیوان خانگی است.
● پوشش، جفت، نرم، كوتاه و متراكم
● رنگ: سه رنگ سیاه، سفید …

از این سگ برای تعقیب و شكار خرگوش ها استفاده می شود. پاهای كوتاهی دارد و در میان گروه تازیها رایجترین حیوان خانگی است.

پوشش، جفت، نرم، كوتاه و متراكم

رنگ:

سه رنگ سیاه، سفید و بلوطی یا لیموئی و سفید.

خصوصیات:

سرگنبدی، چشمان لوزی شكل، گوشهای افتاده، بدن دراز، دمش را بالا می گیرد.

اندازه:

قد inc ۱۴-۱۳ ، وزن ۶۰-۴۰ پوند

نگهداری:

نیاز به تمرین بسیار زیاد دارد و برس كشیدن روزانه ضروری است.

خصوصیات رفتاری:

بیشتر به عنوان یك حیوان دست آموز نگهداری می شود.

حیوانی است لوس و دوست داشتنی و با بچه ها بسیار مهربان است.