یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

خانه های قدیمی كاشان


خانه های قدیمی كاشان

در بافت قدیمی كاشان متجاوز از ٥٠٠ خانه قدیمی ارزشمند وجود دارد . در چند ساله اخیر به همت اداره میراث فرهنگی كاشان و شهردای و كمك فرمانداری و مردم تعدادی از خانه ها تعمیر و بازسازی …

در بافت قدیمی كاشان متجاوز از ٥٠٠ خانه قدیمی ارزشمند وجود دارد . در چند ساله اخیر به همت اداره میراث فرهنگی كاشان و شهردای و كمك فرمانداری و مردم تعدادی از خانه ها تعمیر و بازسازی شده اند.

١) خانه تاریخی طباطبائی كه در نیمه دوم قرن ١٣ هجری بوسیله مرحوم حاج سید جعفر نطنزی كاشانی (معروف به طباطبائی)ساخته شده است.

٢) خانه تاریخی بروجردی كه در نیمه دوم قرن ١٣ هجری بوسیله مرحوم حاج سید حسن نطنزی كاشانی (معروف بروجردی)ساخته شده است. ٣.خانه تاریخی عباسیان كه در نیمه اول قرن ١٣ هجری بوسیله مرحوم حاج سید ابراهیم تاجر كاشانی ساخته شده است.