دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

بررسی و تحلیل عنصر غالب بلاغی در پانصد مثل داستان نامهٔ بهمنیاری


بررسی و تحلیل عنصر غالب بلاغی در پانصد مثل داستان نامهٔ بهمنیاری

این جملهٔ کوتاه شاید بتواند در بُعد مفهومی و بستر شکل گیری امثال در شناساندن آن به ما کمک شایانی کند

این جملهٔ کوتاه شاید بتواند در بُعد مفهومی و بستر شکل‌گیری امثال در شناساندن آن به ما کمک شایانی کند. دو نکتهٔ مهمی که در این جملهٔ کوتاه آمده، نخست حکیمانه‌بودن امثال و دوم در میان مردن بودن و از دل آنان برآمدن است. از آن جائی‌که امثال دارای معانی بلند است، می‌تواند در زندگی مردم حیاتی دائمی داشته باشد. امثال با حیات دائمی خود در میان توده، همواره به‌عنوان ابزاری بیانی، برای طرح معانی آنها شمرده می‌شود. همین که امثال در میان توده ظهور می‌کند و ادامهٔ حیات می‌دهد از اقبال عامه برخوردار می‌شود. تاریخ ادبی ملت‌ها نشان می‌دهد که آثاری توانسته‌اند جاودانه شوند که با مردم خود ارتباطی دائمی برقرار کنند. راز ماندگاری امثال نیز در همین نکته نهفته است.

عنوان فایل
بررسی و تحلیل عنصر غالب بلاغی در پانصد مثل داستان‌نامهٔ بهمنیاری application/pdf
بررسي و تحليل عنصر غالب بلاغي در پانصد مثل.pdf
310 KB
دانلود

مرتضی محسنی

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران