سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

مشورت با اصحاب


مشورت با اصحاب

هنگامی که معاویه از بیعت با امیرالمومنین (ع) خودداری کرد: قصد داشت کشور اسلامی را تجزیه کند. امام با فرستادن نامه هایی کوشش کرد او را از مخالفت باز دارد و قانع سازد که تمرد نکند. …

هنگامی که معاویه از بیعت با امیرالمومنین (ع) خودداری کرد: قصد داشت کشور اسلامی را تجزیه کند. امام با فرستادن نامه هایی کوشش کرد او را از مخالفت باز دارد و قانع سازد که تمرد نکند.

معاویه هم به هیچ وجه زیر بار نمی رفت و بر جنگ کردن اشاره می کرد.

علی (ع) مهاجر و انصار را به یک جلسه عمومی دعوت کرد و مساله جنگ با معاویه را به مشورت گذاشت و از آنها خواست تا نظر خود را بگویند. هر کدام سخنان مفصلی گفتند. بیشتر آنها معتقد بودند که باید جنگ کرد. عده ای مخلص هم مانند عدی بن حاتم می گفتند با نامه باید مشکل سیاسی را حل کرد. اما دلیل اینان، نتوانست اکثریت را قانع کند.

امام نظر اکثریت را پذیرفت و نامه ای به کارگزاران خود در اطراف کشور نوشت و از آنها برای رفتن به جنگ با اهل شام کمک خواست و سپس به طرف صفین حرکت نمود