شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸۵


● متولدین فروردین (بره):
اعتماد تو به یك نفر تقریبا بیهوده است اكنون بعضی واقعیت ها نشان می دهد كه او همان كسی نیست كه تو انتظارش را داشتی بهتر است در این باره تجدید نظر كرده وبه …

متولدین فروردین (بره):

اعتماد تو به یك نفر تقریبا بیهوده است اكنون بعضی واقعیت ها نشان می دهد كه او همان كسی نیست كه تو انتظارش را داشتی بهتر است در این باره تجدید نظر كرده وبه فكر راه های تازه تری باشی.

متولدین اردیبهشت (گاو):

خیلی مواقع واقعیت ها ان چیزی نیست كه خود را نشان می دهد باید نگاهی تیز بین داشت و پشت مسائل را دید.

متولدین خرداد (دوقلوها):

از لجبازی بپرهیز و فراموش نكن اعتراف كردن به نتنها به سود تو است بلكه می تواند شخصیت تو را وارد مرحله تازه ای می كند و در نهایت به تو است.

متولدین تیر (خرچنگ):

روابط تو و همسرت همچنان خوب است بعضی از سو تفاهمات پیش می اید كه نگران كننده است و در پرتو عشق و علاقه می توان بر طرف كرد.

متولدین مرداد (شیر):

از چاپلوسی وچاپلوسان پرهیز كن ظاهر سازی این افراد فریبنده است اما در پشت این چهره ها گرگ های حضور دارند.

متولدین شهریور (سنبله):

تصمیمی می گیری كه فقط همسرت درك می كند بنابرین هیچ انتظاری از دیگران نمی توان داشت با گفتگو می توان این تصمیم را عملی ساخت.

متولدین مهر (ترازو):

یك رابطه عاطفی جدید در جریان است بنظر می رسد این رابطه جدید فضای جدید را به ارمغان دارد باید بر خدا توكل كرد.

متولدین آبان (عقرب):

باید بتوانی انچه را در دل داری به بهترین شكل بگوی شیوه بیان تو بسیار مهم است و موجب می شود سوء تفاهم ها از بین رفته و فضای سبزی پیش اید.

متولدین آذر (کمان):

وارد معركه ای شده ای كه به نظر می رسد بیهوده است در این باره باید جدی بیند یشی و در صورت اشتباه تجدید نظر كنی.

متولدین دی (بز):

امروز نكات تازه ای بر تو كشف می شود كه انتظارش را نداری از این شناخت ها در بهبود كارها استفاده كنی تا موفق شوی.

متولدین بهمن (ظرف آب):

مواظب باش تا بیهوده خود را دچار مشكل جدیدی نكنی چون بنظر می رسد مشكلات فعلی برای تو كافی باشد بنابراین این روزها احتیاط از هر كاری برای تو بیشتر لازم است.

متولدین اسفند (ماهی):

احساسات را باید در نظر داشت و بیهوده نباید ان را تحریك كرد این مسئله موجب می شود فضای اسوده و راحت تر را تجربه كرد و بیهوده خود را دچار دردسر های زیاد نكرد.