پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

جادوی گرافیک کامپیوتری در افزودن سن مورد نظر با نرم افزار Prophecy Master ۱.۱


جادوی گرافیک کامپیوتری در افزودن سن مورد نظر با نرم افزار Prophecy Master ۱.۱

در اواسط دهه ۸۰ میلادی بود که به تدریج توانایی های اعجاب اانگیز گرافیک کامپیوتری به منصه ظهور رسید و بسیار از مردم بر روی صفحه تلویزیونهای خود شاهد بازی زیبای تصاویر متحرک …

در اواسط دهه ۸۰ میلادی بود که به تدریج توانایی های اعجاب اانگیز گرافیک کامپیوتری به منصه ظهور رسید و بسیار از مردم بر روی صفحه تلویزیونهای خود شاهد بازی زیبای تصاویر متحرک و رنگها بودند که هر روز جلوه تازه تری میافت.

از نکات بارز این دوره میتوان به تبدیل بسیاری از تئوری های قدیمی دانش انفورماتیک به نرم افزارهای حقیقی اشاره کرد که از لابه لای کتابهای مملو از خاک در کتابخانه ها به کامپیوترهای شخصی در خانه های علاقمندان این دانش نو پا به پرواز درآمدند .از آرزوهای قدیمی بشر میتوان به تلاشهای گسترده در نگرش دگرگون به چهره های آشنا اشاره کرد که با تبیین مبانی تئوریک آن از اواسط نیمه اول قرن بیستم شکل گرفت .

در این مطالعات امکان تغییرات گسترده در تصویر یک انسان مورد ارزیابی قرار میگرفت به ثانی که مثلا امکان یافتن اساس تغییرات لازم در تبدیل چهره فرزند از والدین و یا تغییر سن یک انسان قابل محاسبه گردد . حاصل این تحقیقات گذشته از جنبه سرگرمی در بسیاری از موارد حقیقی نیز میتوانست مفید واقع شود …

مثلا فردی که هرگز مادر خود را ندیده باشد ، شاید میتوانست با توسل به این ابزار و کمک گرفتن از عکس خود و پدرش تصویر مادر خود را مشاهده نماید .

از این گونه تلاشها میتوان به جادوی گرافیک کامپیوتری در افزودن سن مورد نظر به تصویر فرد اشاره کرد . که هم اکنون در نرم افزارهای چندی از جمله Prophecy Master تبلور یافته است .

نرم افزار Prophecy Master یک نرم افزار کاملا تک منظوره میباشد و حتی امکان تنظیمات ساده نیز در آن منظور نگردیده است . تنها عملی که کاربر نرم افزار انجام میدهد انتخاب یک تصویر خوب و واضح ( و ترجیحا از روبرو )

و کلیک بر روی دگمه Next میباشد .

جادوی گرافیک کامپیوتری در افزودن سن مورد نظر با نرم افزار Prophecy Master ۱.۱

در اواسط دهه ۸۰ میلادی بود که به تدریج توانایی های اعجاب اانگیز گرافیک کامپیوتری به منصه ظهور رسید و بسیار از مردم بر روی صفحه تلویزیونهای خود شاهد بازی زیبای تصاویر متحرک و رنگها بودند که هر روز جلوه تازه تری میافت.

از نکات بارز این دوره میتوان به تبدیل بسیاری از تئوری های قدیمی دانش انفورماتیک به نرم افزارهای حقیقی اشاره کرد که از لابه لای کتابهای مملو از خاک در کتابخانه ها به کامپیوترهای شخصی در خانه های علاقمندان این دانش نو پا به پرواز درآمدند .از آرزوهای قدیمی بشر میتوان به تلاشهای گسترده در نگرش دگرگون به چهره های آشنا اشاره کرد که با تبیین مبانی تئوریک آن از اواسط نیمه اول قرن بیستم شکل گرفت .

در این مطالعات امکان تغییرات گسترده در تصویر یک انسان مورد ارزیابی قرار میگرفت به ثانی که مثلا امکان یافتن اساس تغییرات لازم در تبدیل چهره فرزند از والدین و یا تغییر سن یک انسان قابل محاسبه گردد . حاصل این تحقیقات گذشته از جنبه سرگرمی در بسیاری از موارد حقیقی نیز میتوانست مفید واقع شود …

مثلا فردی که هرگز مادر خود را ندیده باشد ، شاید میتوانست با توسل به این ابزار و کمک گرفتن از عکس خود و پدرش تصویر مادر خود را مشاهده نماید .

از این گونه تلاشها میتوان به جادوی گرافیک کامپیوتری در افزودن سن مورد نظر به تصویر فرد اشاره کرد . که هم اکنون در نرم افزارهای چندی از جمله Prophecy Master تبلور یافته است .

نرم افزار Prophecy Master یک نرم افزار کاملا تک منظوره میباشد و حتی امکان تنظیمات ساده نیز در آن منظور نگردیده است . تنها عملی که کاربر نرم افزار انجام میدهد انتخاب یک تصویر خوب و واضح ( و ترجیحا از روبرو )

و کلیک بر روی دگمه Next میباشد .

لبته جادوگری محسوب نمیشود ولی پس از چند لحظه میتوان تصویر بیست سال بعد فرد مورد نظر را مشاهده نمود. در آزمایش نرم افزار توسط عکسهای قدیمی دقت نرم افزار مورد تایید ناقدان بی طرف قرار گرفته است .

لبته جادوگری محسوب نمیشود ولی پس از چند لحظه میتوان تصویر بیست سال بعد فرد مورد نظر را مشاهده نمود. در آزمایش نرم افزار توسط عکسهای قدیمی دقت نرم افزار مورد تایید ناقدان بی طرف قرار گرفته است .