شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

باقرخان ملاباشی رشتی باقرزند


جنسیت: مرد
نام پدر: صادق‌خان زند
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی دارای "دیوان" شعر است. از اوست:
آمد بگوش جانم آواز آشنایی
نالیدن …

جنسیت: مرد
نام پدر: صادق‌خان زند
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی دارای "دیوان" شعر است. از اوست:

آمد بگوش جانم آواز آشنایی

نالیدن دل است این یا نالۀ درآیی