چهارشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۳ / 26 June, 2024
مجله ویستا

۱۰ اسفند ـ برخی دیگر از رویدادهای ۱ مارس


۱۰ اسفند ـ برخی دیگر از رویدادهای ۱ مارس

● ۱۸۱۱: محمد علی پاشا خدیو مصر با هدف خلاص كردن خود از اشراف مصری بازمانده از دوران « مملوك » ها سران آنان را به كاخ خود برای شركت در ضیافت پسرش دعوت كرد و به سربازانش دستور داد كه …

۱۸۱۱:

محمد علی پاشا خدیو مصر با هدف خلاص كردن خود از اشراف مصری بازمانده از دوران « مملوك » ها سران آنان را به كاخ خود برای شركت در ضیافت پسرش دعوت كرد و به سربازانش دستور داد كه همه آنان را كه نزدیك به پانصد تن بودند بكشند و سپس به تخریب دژها و تصاحب اموالشان دست زد و به كار آنان پایان داد.

۱۹۱۹:

در اجرای دستور لنین تا امروز همه نظامیان روس به استثنای آنان كه مخالف انقلاب بلشویكی بودند و به دولت ایران درخواست پناهندگی داده بودند از ایران خارج شدند تا بهانه دیگری در دست انگلستان برای تخلیه ایران نباشد.

۱۹۴۴:

دولت ایران به صورت سمبولیك به امپراتوری ژاپن اعلان جنگ داد.

۱۹۶۶:

حزب سوسیالیستی بعث حكومت سوریه را به دست گرفت . یك شاخه دیگر حزب سوسیالیستی بعث حكومت عراق را به دست دارد.

۱۹۸۲:

ونرا Venera- ۱۴ سفینه شوروی در ونوس فرود آمد و به مخابره اطلاعات از این ستاره مظهر زیبایی پرداخت.