یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۲ فوریه ۱۹۹۹ ـ .....و این بار« هوگو چاوز » با قدرت« رای» رئیس کشور ونزوئلا شد


۲ فوریه ۱۹۹۹ ـ .....و این بار« هوگو چاوز » با قدرت« رای» رئیس کشور ونزوئلا شد

در این روز در سال ۱۹۹۹ « هوگو چاوز » کار خود را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا آغاز کرد . وی ۴۴ ساله بود. چاوز در ۱۹۹۲ زمانی که سرهنگ و فرمانده نیروی چترباز ونزوئلا بود برای به دست گرفتن …

در این روز در سال ۱۹۹۹ « هوگو چاوز » کار خود را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا آغاز کرد . وی ۴۴ ساله بود. چاوز در ۱۹۹۲ زمانی که سرهنگ و فرمانده نیروی چترباز ونزوئلا بود برای به دست گرفتن قدرت دست به کودتا زده بود ، ولی شکست خورده بود و مدتی را در زندان گذرانیده بود . او باشعار تامین زندگی بهتر برای طبقه نادار و برچیدن فساد از جامعه ونزوئلا در انتخابات شرکت کرده و با رای جوانان ، کارگران ،چپها و تنگدستها به پیروزی دست یافته بود .

چاوز هنگام ادای سوگند، به جای قانون اساسی تعهد وفاداری به مردم ونزوئلا سپرد و گفت که قانون اساسی را به سود اکثریت فقیر اصلاح خواهد کرد.