سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

در مذمت عداوت


در مذمت عداوت

اخبار و احادیث بی شماری در خصوص مذّمت عداوت و دشمنی وارد شده است. حضرت پیامبر اکرم (ص) فرمودند که هیچ وقتی جبرئیل (ع)به نزد من نیامد مگر اینکه گفت : «ای محمد از عداوت و دشمنی مردم احتراز …

اخبار و احادیث بی شماری در خصوص مذّمت عداوت و دشمنی وارد شده است. حضرت پیامبر اکرم (ص) فرمودند که هیچ وقتی جبرئیل (ع)به نزد من نیامد مگر اینکه گفت : «ای محمد از عداوت و دشمنی مردم احتراز کن» و نیز فرمودند که «جبرئیل هرگز در هیچ امری این قدر به من وصیت نکرد که در خصوص عداوت مردم». حضرت صادق (ع) نیز فرمودند :«هر که تخم عداوت بکارد همان را که کاشته است درو میکند » حضرت علی (ع) ضمن خطبه ۸۶ مردم را از کینه توزی و عداوت نسبت به هم بر حذر می دارند : «و کینه همدیگر به دل می گیرید و با یکدیگر عداوت نورزید که کینه نابود کننده و عداوت محو کننده ایمان است».

همچنین در آیه قرآنی آمده است :

«یا ایهّا الذین آمنوا ادخلو فی لسلم کافهٔ و لا تتبعوا خطوات الشیطان انّه لکل عدو مبین . ای کسانیکه ایمان آورده اید همگی در صلح و صفا و سلم داخل شوید و از گامهای شیطان تبعیّت نکنید زیرا شیطان برای شما دشمن آشکاری است». همچنانکه از آیه فوق بر می آید زندگی در صلح و صفا دستور و خواسته خداوند می باشد چون خداوند خالق انسانهاست و از نیاز طبیعی و خواسته فطرت و جان آدمی خبردار است می توان گفت که زندگی در صفا نیاز و خواسته فطرت پاک انسانی و متناسب با ماهیت انسان می باشد و از این رو کینه و عداوت با ساختارو ماهیت انسان تناسب ندارد و حتی اگر شخصی به کینه ورزی دیگری بخندد کار غیر منطقی و اشتباهی نکرده است چرا که انسان به چیزهای نامتناسب و نازیبا می خندد و این عقل است که تناسب اشیاء و اعمال و ... را تشخیص می دهد و با دیدن چیزهای نامتناسب تعجّب می کند و انسان ناخودآگاه می خندد، هیچ انسان عاقلی به یک چیز عادی و متناسب و به جا نمی خندد پس خندیدن به یک انسان متکبّر و حسود و یا کینه توز کاری غیر منطقی و اشتباه نیست.

همچنین از این آیه می توان خیر خواهی خداوند و محبت او را نسبت به بندگانش به اثبات رساند چرا که حتی بدون توجه به آثار شوم معنوی کینه و حسادت و عدوات، از راه علمی ثابت شده است که کینه توزی برای سلامتی روح و جسم انسان زیان آور است و با استناد به آیه فوق می توان گفت اشخاص کینه توز در واقع از شیطان پیروی می کنند و پا جای پای ابلیس می نهند؛ همچنین انسانی که خواستار صلح و صفا باشد دوستدار خدا و بندگان اوست و کسانیکه خواستار صلح و صفا در دنیا نیستند دشمن سایر انسانها می باشند و چون به استناد آیه از گامهای شیطان تبعیّت کرده اند دشمن خداوند نیز می باشند. همچنین حضرت علی (ع) می فرماید: «ایّاکم والمراء و الخصومهٔ فانّهما یمرضان القلوب علی الاخوان و نیبت علیهما النفاق یعنی از جدل و خصومت با مردم برحذر باشید زیرا ایندو حالت قلب انسان را نسبت به برادران ایمانی بیمار می کند و نفاق و دوروئی را در دلها می رویاند.»

معصومه نعمتی