یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

سرحال آورنده‌ها


سرحال آورنده‌ها

آیا فکر می‌کنید به چیزی سرحال آورنده نیاز دارید؟
اگر موسیقی گوش می‌کنید. موسیقی‌هائی را انتخاب کنید که در شما ایجاد نشاط کنند، باعث ازیاد انرژی شوند و به شما احساس بهتری دهند. …

آیا فکر می‌کنید به چیزی سرحال آورنده نیاز دارید؟

اگر موسیقی گوش می‌کنید. موسیقی‌هائی را انتخاب کنید که در شما ایجاد نشاط کنند، باعث ازیاد انرژی شوند و به شما احساس بهتری دهند. هر زمان که احساس افسردگی کردید، موسیقی شادتری گوش کنید.