یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

حباب خیالی


چشم خود را ببندید و آهسته نفس بکشید. حالا فکر کنید، جلوی پنجره‌ای باز ایستاده‌اید. حباب زیبائی را می‌بینید که از بیرون و از پنجره به داخل می‌آید.
به رنگ حباب دقت کنید. در مقابل …

چشم خود را ببندید و آهسته نفس بکشید. حالا فکر کنید، جلوی پنجره‌ای باز ایستاده‌اید. حباب زیبائی را می‌بینید که از بیرون و از پنجره به داخل می‌آید.

به رنگ حباب دقت کنید. در مقابل شما به زمین می‌افتد. همان‌طور که به آن نگاه می‌کنید، بزرگ می‌شود، حتی از جثّهٔ شما مهم بزرگ‌تر!

حالا توی حباب قدم بگذارید. کاملاً احساس امنیت می‌کنید. می‌دانید! تا وقتی‌که در حباب زیبای خود هستید، هیچ‌کس و هیچ‌‌چیز نمی‌تواند به شما آسیب برساند.

هر وقت احساس آسیب‌پذیری کردید و به دیگران حساس شدید، از این روش خیالی استفاده کنید.