شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

عظیم عظیمای نیشابوری


جنسیت: مرد
نام پدر: ملا قیدی
تولد و وفات: ( ... - ۱۱۱۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از شاعران نیشابور در عهد صفوی است. وی مثنوی "فوز عظیم" را در قندهار بعد از مرگ …

جنسیت: مرد
نام پدر: ملا قیدی
تولد و وفات: ( ... - ۱۱۱۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از شاعران نیشابور در عهد صفوی است. وی مثنوی "فوز عظیم" را در قندهار بعد از مرگ پدر خود (۱۰۶۴ ق) در نعت پیامبر (ص) و ستایش امیرالمؤمنین و ائمه اطهار (ع) سروده و در مقدمۀ آن شاه‌‌عباس دوم و میرزا سعدالدین راقم ، وزیر خراسان ، را مدح گفته است. از دیگر آثار او: "گفت و گفتمش"؛ "دیوان" شعر.