سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

۱۷ اوت سال ۱۸۸۷ ـ رهبر جنبش بازگشت سیاهپوستان به آفریقا


۱۷ اوت سال ۱۸۸۷ ـ رهبر جنبش بازگشت سیاهپوستان به آفریقا

مارکوس گاروی marcus garvy را که در روزی چون امروز در سال ۱۸۸۷ در جامائیکا به دنیا آمد نخستین سیاه پوستی می دانند که جنبشی برای باز گرداندن سیاه پوستان از قاره آمریکا به افریقا ــ سرزمین …

مارکوس گاروی marcus garvy را که در روزی چون امروز در سال ۱۸۸۷ در جامائیکا به دنیا آمد نخستین سیاه پوستی می دانند که جنبشی برای باز گرداندن سیاه پوستان از قاره آمریکا به افریقا ــ سرزمین نیاکانشان ــ به وجود آورد. وی عقیده داشت از آن جا که سیاه پوستان به صورت برده از افریقا به آمریکا آورده شده اند و این ذهنیت در آنان و سپید پوستان باقی مانده است ؛ در اینجا دشوار است که بتوانند رشد کنند و ترقی تحت فشار دولت منطقی و دائمی نیست ، ولی در قاره خودشان امکان پیشرفت برایشان وجود دارد.

پیش از مارکوس ، بسیاری از بردگان آزاد شده آمریکای شمالی با کمک این دولت به آفریقا منتقل و در آنجا کشور لابیریا را تاسیس کرده بودند ولی هنوز یک وزیر منصوب از آمریکا برکار آنان نظارت داشت. در سال ۱۸۹۰ الکساندر کلارک سمت وزارت لابیریا را برعهده داشت.

نهضت مارکوس هواداران فراوان به دست آورد ولی از آنجا که در آن زمان ، جز اتیوپی ، کشور آفریقایی دیگری استقلال نداشت شمار بسیار کمی از سیاهان بر پایه طرح مارکوس به آفریقا باز گشتند.