شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

عدالت دانشگاه مکتب شیعه از دیدگاه حسینی در ایران و جهان


عدالت دانشگاه مکتب شیعه از دیدگاه حسینی در ایران و جهان

● عدالت دانشگاه مکتب شیعه از دیدگاه حسینی در ایران و جهان
▪ راهبرد تثبیت قیمت ها راهی به سوی عدالت در تعلیم و تربیت؛
▪ راهبرد تثبیت قیمت ها راهی به سوی بانکداری بدون سود و کارمزد؛
▪ …

عدالت دانشگاه مکتب شیعه از دیدگاه حسینی در ایران و جهان

راهبرد تثبیت قیمت ها راهی به سوی عدالت در تعلیم و تربیت؛

راهبرد تثبیت قیمت ها راهی به سوی بانکداری بدون سود و کارمزد؛

راهبرد ‏تثبیت ‏قیمت‏ها ‏راهی ‏به ‏سوی ‏اقتصاد ‏پایدار؛

راهبرد ‏تثبیت ‏قیمت‏ها ‏راهی‏ به ‏سوی ‏کارآفرینی ‏برای ‏تمام ‏ملت‏ها؛

ثـبات راه

آنچه که یک ملت را به سر منزل مقصود می رساند، برنامه ریزی و نظارت مدبرانه بر امور است، حال این امور شامل چه مواردی است خود مقوله ایی کامل و تمام (در همهٔ امور) است، که در مجالی به بحث و بررسی می پردازیم.

یکی از آن موارد تثبیت قیمت محصولات و خدمات است که می توان بر اساس زمان و مکان، تهیه و تولید، عرضه و تقاضا مورد بررسی و مطالعه قرارداد و به دایرهٔ توانمندیها و ظرفیتها نیز توجه خاصی داشت، اینجا نیز مسألهٔ ارتباطات (عوامل ارتباط) در جهت سهولت قرار گرفتن این محصولات و خدمات برای متقاضی قیمت با ثبات را از خود نشان می دهد.

البته، چون نقش انسان در تهیه و تولید، استفاده از محصولات و خدمات وجود دارد، باز هم معیارهای انسانی در خصوص قدر و منزلت انسان قدم پیش گذاشته و هر آنچه را که در حقظ قدر و منزلت انسان باشد را سنجیده و به محصولات و خدمات قیمت مدبرانه می دهد که همه در آسایش و رفاه به تعلیم و تربیت در نیل به کمالات انسانی قرار گیرند.

(ملتی در تعلیم و تربیت موفق است، که در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد).

حسینی، نظام‏ هدفمند، صفحه ۱۹

سیدحسام سیدحسینی

امام خمینی(قدس سره):

فقه، تئوری واقعی و کامل ادارهٔ انسان از گهواره تا گور است.

صحیفهٔ نور، جلد۲۱،ص۹۸