شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

یک لیوان آب


یک لیوان آب

خستگی هایی که افراد در طول روز احساس می کنند، باعث می شود تا در وسط روز احساس کنند که امکان ادامه دادن آن روز با انرژی و توان برای شان امکان پذیر نیست، این احساس سنگینی روی کیفیت …

خستگی هایی که افراد در طول روز احساس می کنند، باعث می شود تا در وسط روز احساس کنند که امکان ادامه دادن آن روز با انرژی و توان برای شان امکان پذیر نیست، این احساس سنگینی روی کیفیت کارایی آنها تأثیر گذار است.

برای از بین بردن این حالت یک لیوان آب خنک بنوشید.

آب باعث می شود تا خواب آلودگی از بین برود. پس از خوردن آب دست ها و پاهایتان را کمی تکان دهید پس از چند دقیقه از نوشیدن آب احساس می کنیدکه دیگر آن کسالت و خستگی را ندارید و تمرکز خود را به دست می آورید.

در نوشیدن چای، قهوه و نوشابه بیشتر احتیاط کنید زیرا کافئین اگر چه باعث می شود، بطور موقت احساس انرژی کنید، ولی باعث بدخلقی می شود.

[پوریا کبیری]