شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

۲۹ ژوئیه سال ۱۹۴۱ ـ بهانه جویی برای تصرف ایران


۲۹ ژوئیه سال ۱۹۴۱( مرداد ۱۳۲۰ ) دولت ایران به اخطاریه ۱۳ روز پیش انگلستان و شوروی که اتباع آلمان را که در خاک ایران بر ضد آن دو کشور فعالیت دارند اخراج کند پاسخ داد و اعلام داشت …

۲۹ ژوئیه سال ۱۹۴۱( مرداد ۱۳۲۰ ) دولت ایران به اخطاریه ۱۳ روز پیش انگلستان و شوروی که اتباع آلمان را که در خاک ایران بر ضد آن دو کشور فعالیت دارند اخراج کند پاسخ داد و اعلام داشت که اتباع خارجی در ایران زیر کنترل مقامات دولتی هستند و جای نگرانی نباید وجود داشته باشد. اخطار دو دولت در حقیقت بهانه جویی برای تصرف ایران بود . دولت انگلستان قبلا به طور محرمانه به ژنرال «ویول» در هند دستور داده بود که برای حمله نظامی به ایران به عراق نیرو بفرستد.

همزمان ،مطبوعات متفقین نیز برای آماده ساختن زمینه حمله نظامی به ایران و توجیه آن ، در شماره های روزهای آخر ژوئیه ۱۹۴۱ خود ، با یک مضمون ایران را محل استقرار ستون پنجم هیتلر وانمود کرده و نوشته بودند که ارتش ایران طبق نقشه محرمانه آلمان آماده حمله به قفقاز می شود تا در این منطقه نیروهای شوروی از دو سوی تحت فشار قرار گیرند. این روزنامه ها گزارش ها اغراق آمیز از قدرت و وسعت ارتش ایران منتشر کرده بودند . این روزنامه ها بدون این که تکذیبیه های ایران را چاپ کنند در شماره های سه هفته اول ماه اوت خود نیز به این تبلیغات خود ادامه داده بودند.