دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

حفظ اصیل بودن زبان فارسی


حفظ اصیل بودن زبان فارسی

زبان فارسی، زبان رسمی کشور ما، جمهوری اسلامی ایران می باشد. زبانی که در گفتار و نوشتار از آن استفاده می کنیم. امّا متعسفانه به دلیل نزدیکی با زبان عربی، کلمه ها و اعراب کم و بیشی، …

زبان فارسی، زبان رسمی کشور ما، جمهوری اسلامی ایران می باشد. زبانی که در گفتار و نوشتار از آن استفاده می کنیم. امّا متعسفانه به دلیل نزدیکی با زبان عربی، کلمه ها و اعراب کم و بیشی، نه تنها از زبان عربی، بلکه از زبان انگلیسی هم، به زبان ما وارد شده و زبان ما آلوده به این زبان ها گشته است.

شاید قرن ها می گذرد که با این مسعله مواجه هستیم و هنوز که هنوز است کارشناسان و دکترا و پروفسورهای ادبیات ما در این نکته ها که چه کنیم تا زبان فارسی خالص شود، لنگ می زنند و راه کارهای درستی که دارند، کفاف درمان این لنگی را ندارد.

از آن جایی که این جانب با زبان فارسی بزرگ شدم و افکار و گفتار و نوشته هایم را مدیون این زبان هستم، تلاش کردم تا برخی کلمات و شیوه هایی نو برای اصیل شده زبان فارسی، بدون آلودگی به زبان های دیگر، بیان کنم. امیدوارم این نکات قابل ارائه باشند و مورد توجه ادیبان قرار گرفته و در اصالت و خالص شدن زبان فارسی ما کمک کنند.

گاه گاه دیده می شود که در کتاب های مختلف، کلماتی مانند : « مسئله »، « رأی »، « مؤثر »، « مستقیماً » و از این گونه کلمات، استفاده شده است. در صورتی که این کلمات ادغام شده با حروف عربی هستند و خالصی زبان فارسی را به هم می زنند.

نکته این جاست که باید کلمات ما خالص فارسی شوند. اما چه گونه؟

از آن جایی که حرف ی همزه دار از عربی است و ما آنرا به جای حرف ع استفاده می کنیم، همین سبب ناخالصی زبان فارسی می شود. پس برای خالصی زبان فارسی، باید و باید به جای کلمه ی « مسئله » بنویسیم « مسعله » تا خالصی زبان فارسی را پاس داشته باشیم. یا به جای «مستقیماً» بنویسیم « مستقیمن» تا اصیل بودن زبان فارسی را پاس بداریم.

در مورد سایر کلمه ها هم باید و باید همین گونه رفتار شود تا اصیل بودن زبان فارسی را بیان کنیم.

سید احسان راستگو سوق