جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

۱۲ آبان ـ ۳ نوامبر ـ روشنگر مردم در انتخاب رئیس جمهوری درگذشت


۱۲ آبان ـ ۳ نوامبر ـ روشنگر مردم در انتخاب رئیس جمهوری درگذشت

پروفسور« ریچارد نوستات » كه كوشید با انتشار كتاب و ایراد سخنرانی، به مردم اهمیت یك رئیس كشور برای جامعه را بیاموزد و حصوصیات یك رئیس جمهوری خوب را تشریح كند و به رای دهندگان گوشزد …

پروفسور« ریچارد نوستات » كه كوشید با انتشار كتاب و ایراد سخنرانی، به مردم اهمیت یك رئیس كشور برای جامعه را بیاموزد و حصوصیات یك رئیس جمهوری خوب را تشریح كند و به رای دهندگان گوشزد سازد كه مهمترین خدمت آنان به خودشان و جامعه ، همانا انتخاب یك رئیس جمهوری شایسته است پدوم نوامبر ۲۰۰۳ در ۸۴ سالگی درگذشت .

وی كه یك استاد تاریخ بود و مدرسه آموزش علم حكومت را در هاروارد تاسیس و مدیریت كرده بود تاكید بر آن داشت كه مردم باید چشم و گوش خود را باز كنند و با حواس جمع و مطالعه كامل رای پر بهای شان را برای انتخاب یك رئیس جمهوری به صندوق اخذ آراء بدهند و احساس كنند كه كوتاهی در این زمینه آسیب رسانی به همه جامعه است و متوجه مسئولیت خود باشند. شورا ها و مجالس گروه هستند ، ولی رئیس كشور یك فرد است كه هنگام انتخاب او باید به نقش نابغه و فرد در پیشبرد جامعه توجه كرد ، لذا باید «تاریخ عمومی» را به یاد داشت. در میان تالیفات این استاد كتاب « سیاست ها و رهبری » در زمینه خصوصیات یك رئیس جمهوری و هنر حكومت كردن و روش درست رای دادن جامع تر از سایر آثار اوست . روسای جمهوری آمریكا از حزب دمكرات ـ از ترومن و كندی تا كلینتون ـ از مشورت و اندرزهای دكتر نوستات برخوردار شده بودند.