سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

پروانه های آلومینیومی


پروانه های آلومینیومی

این پروانه ها را می توانید در خانه تهیه کرده و برای تزیین از آنها استفاده کنید.

● وسایل لازم:
▪ قیچی
▪ ورق الومینیوم
▪ مهره بیضی شکل
▪ سیم نازک
▪ انبردست
▪ چکش کوچک
▪ میخ
▪ استون …

این پروانه ها را می توانید در خانه تهیه کرده و برای تزیین از آنها استفاده کنید.

وسایل لازم:

قیچی

ورق الومینیوم

مهره بیضی شکل

سیم نازک

انبردست

چکش کوچک

میخ

استون و پنبه

روش درست کردن:

ابتدا طرح پروانه را روی ورق ها کشیده و با استفاده از میخ و چکش روی خط ها را فرورفته کنید.

بعد با پنبه اغشته به استون روی ورق را تمییز کنید و دور تا دور طرح را ببرید.

برای بدن پروانه از مهره بیضی شکل که سیم از داخل ان عبور داده اید استفاده کنید و روی ورق قرار دهید. میتوانید به بالها حالت بدهید.