جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

اولین دوچرخه سوار زن در ایران + تصویر


 اولین زنی  که سوار  بر دوچرخه شد، از زنان دوران قاجار بود. دوچرخه سواری برای زنان آن زمان ممنوع بوده و فقط مردان می توانستند از این وسیله استفاده کنند.

دوچرخه در ایران توسط ناصرالدین شاه قاجار از اروپا وارد شد.

 


اولین دوچرخه سوار زن در ایران + تصویر

زمانی که شاه به سفرهای اروپایی می رفت تا هم با فرهنگ آنان آشنا شود و در کشور خود این فرهنگ را ترویج دهد, زنان حرم سرا دست به کارهایی می زدند که برایشان ممنوع بوده است. حفظ امنیت زنان حرم سرا همیشه با نظارت های شدیدی همراه بود. به طور مثال تصویر زیر گویای این واقعیت است.

 

اولین دوچرخه سوار زن در ایران + تصویر
 
اولین دوچرخه سوار زن در ایران + تصویر