دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 20 August, 2018

حافظ مشرقی


حافظ مشرقی
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی هد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی
جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
این راه را نهایت صورت کجا توان بست
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
عشقت رسد به فریاد از خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت
قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند
چکیده: نگارنده در این سطور به جایگاه و اندیشه جهانی و افکار بلند حافظ پرداخته و ایشان را نه به عنوان شاعر ایرانی بلکه به عنوان شاعر پیام آور صلح بدون هیچ گونه حیله و ریا مطرح می کند. اشعار حافظ در سرزمین های غرب و شرق، آمریکا و اروپا و حتی سرزمین های پیش پاافتاده اثر گذاشته و به تحول آثار ادبی بزرگان این سرزمین ها پرداخته است.
اگر بخواهیم راز ماندگاری شعر حافظ را بدانیم بهتر است که بگوییم شعر حافظ از روح بزرگ، فکر توانا و حس لطیفی تاثیر پذیرفته که در مکتب اصالت انسان، از اندیشه صلح مددجسته است. و در بازار حیله و ریا تحمل جاهل را ندارد. بلکه با کنایه هایش از هر چیزی که رنگ ریا داشته باشد پرهیز می کند. راز دیگر این ماندگاری در تعقل حافظ است که در طرح رندانه غزلش در محور افقی، از لایه به عمق و برعکس قابل تغییر و تفسیر است به طوری که مفاهیم اساسی شعر حافظ مانند ساقی، پیر، مکیده، معشوق، صبا در شگرد ایهام و استعاره و کنایه و تشبیه در طول سال های گذشته در بین جوامع مختلف معرکه افکار و نظرات مختلف بوده است. اما جریان سیال تفکر و ذهن حافظ موضوع دیگری است که شرق برای حافظ تعبیرات عرفانی قائل است و غرب از دریچه واقع بینی به اشعار حافظ می نگرد. امروزه شرق تا حدی به تفکر غربی و غرب به سوی تفکر شرقی رو کرده است.» (تاریخ ادبیات ایران، بان ریپکا، ص ۳۷) به هر حال هم دل ترین، هم دم ترین و محرم ترین هنرمندی که از این سرزمین برخاسته و در کنار دل یکایک ما نشسته است، کسی نیست جز حافظ.
عشقی که در دیوان حافظ وجود دارد عشق کلیشه ای نیست بلکه حسب حال اوست، او با تمام طبعش و با تمام دلش شعر می سراید. تمام این عوامل دست در دست هم داده است تا امروز در شرق و غرب از شعر حافظ سخن بگویند .در آلمان گوته از مریدان حافظ است . او می گوید: «از زمانی که این یگانه مرد یعنی حافظ وارد زندگی من شد چنان مرا از خود بی خود ساخت که اگر هر آینه دست به کاری نزنم دیوانه خواهم شد؛ گوته با هدف دست یابی به ادب جهانی (Weltitcrotury) دیوان غربی- شرقی را به وجود می آورد. یوهان کریستف بورگل، دیوان غربی- شرقی گوته را جذاب ترین اثر گوته به شمار می آورد۱ او در این دیوان در مورد شعر حافظ می گوید: «سطور شعر حافظ نشانی جاودانه از حقیقت است»۲ و این چنین بود که اروپا برای اولین بار در سال ۱۶۵۰ از ساختار خاص زبان آلمانی به انعکاس بهتر افکار حافظ پرداخت. گوته شاعر قرن ۱۹ و حافظ قرن ۱۴ م و شاعر اتریشی یعنی سکلیاتوس در قرن ۲۰ زندگی می کردند اما اشعار این شاعر اتریشی با اشعار حافظ رابطه ای معنوی برقرار کرد. حافظ در شعرش در مورد طلوع خورشید و انسانیت انسان و سحرخیزی سخن می گوید. سکلیاتوس هم می گوید: در تمام اعضایم برقی می زند و یک طلوع پنهانی در من شکل می گیرد، آن گاه در سحر و با دست های باز عروج می کنم.
گوته در مورد حافظ می گوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست.
یان ریپکا در «تاریخ ادبیات فارسی» که به زبان انگلیسی نوشته، می گوید: هر چند گاه نابغه ای متولد می شود که در مقام شارح اوضاع زمان حال و بشارت دهنده آینده، جایگاهی والا در یکی از انواع شعر می یابد که به زمان خودش اختصاص ندارد و به آیندگان در قرن های بعد پیوند می خورد حافظ از آن جمله است و هنوز هم سرمشق و نمونه شعر تغزلی به حساب می آید. حافظ در فرانسه به بزرگانی چون ویکتور هوگو، آرمان رنو، آندره ژید و دیگران نیز راه یافته است.
حافظ در اشعارش به جهانی سازی فرهنگ ها پرداخته است که براساس تعلیمات معنوی انبیاءالهی و در راستای یک اخلاق الهی و انسانی برتر صورت می گیرد هدف اولیه ادیان بزرگ الهی و پیامبران، زندگی در سایه عدالت و صلح بدون تعرض به حقوق هم نوعان است. حافظ بسیاری از این مفاهیم و ارزش ها را در شعر خود حفظ کرده است. یکی از محققین در مورد ویژگی های شعری شکسپیر با حافظ به مقایسه پرداخته و گفته که: غزلیات حافظ در مضامینی چون عشق، معشوق و زیبایی هیچ کم و کاستی نسبت به (sonnets) شکسپیر ندارد.
به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد
جهان بگیرد اگر دادگستری داند
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
آندره ژید آن قدر تحت تأثیر حافظ قرار گرفته که کتاب معروف مائده های زمینی را با این بیت حافظ آغاز کرده است:
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر
زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما
«برای آندره ژید مطالعه دیوان شرقی گوته به منزله فرمان حرکتی است به سوی ادبیات فارسی۳». به هر حال تأثیر حافظ را در ادبیات غرب نمی توان نادیده گرفت او مراد و استاد شده و ادیبان غرب مرید نادیده او شده اند سخن حافظ را با جان و دل می پذیرند. «ارمان رنو، شاعر فرانسوی کتاب «شب های ایرانی» خود را به نشانه شب هایی که در مطالعه ادبیات ایران گذرانده به رشته ی تحریر درآورده و مضامین شعر حافظ مانند گل، بلبل، ساقی و مطرب را در اشعارش به کار برده است۴».
از جلودار و پیشرو سبک سمبولیسم در شعر اروپای قرن ۲۰ بگوییم که کتاب «گل های اهریمنی» خود را با بهره گیری از حافظ نوشت:
در راه عشق وسوسه ی اهرمن بسی است
پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن
«از نظر بودلر، پیشرو مکتب سمبولیسم، اهریمن فرزندانی دارد که در درون ما وسوسه برانگیز هستند.۵»
کدام شاعر و نویسنده را می توانیم در اروپا سراغ داشته باشیم که بدون تأثیرپذیری از حافظ فعالیت خود را آغاز کرده باشد «ویکتور هوگو »سفینه شرقیات را تحت تأثیر از حافظ سرود۶». و اگر با دقت بیشتری جست وجو کنیم ژان لاهور در اروپای قرن ۱۹ مجموعه اشعار پندار را از حافظ الهام می گیرد و از عشق زمینی به وحدت وجود روی می آورد.
اروپا در موفقیت بزرگان ادب و هنر وام دار حافظ است. کلیگسور نقاش تحت تاثیر حافظ است، کنتس دو نوآی آرزوی تولد دوباره در شهر شیراز را در سر پروراند، بانوآناد و نوآی کتاب «باغ دلگشای» خود را تأثیر گرفته است.
با این نظریات چهره هایی که در طول تاریخ و نیز دوران معاصر برای نزدیکی روحی و معنوی و اخلاقی انسان ها به یکدیگر، تلاش کرده اند از جایگاه ویژه ای برخوردارند و حافظ در این میان می درخشد.
ادبیات فارسی پس از این که جامعه فرهنگی اروپا را دگرگون می سازد از اواخر قرن ۱۸ به تدریج جای خود را در نشریات آمریکایی باز می کند .امرسن و همفکران او، در ساختن بنیان های مکتب فکری- عرفانی خود از فرهنگ و ادبیات به ویژه شعر حافظ مدد گرفتند:
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است
«امرسن حافظ را مرد هزار چشم و تیزبین نامیده است که دوستدار آزادی و استقلال بشر است.» و یادآور این سخن آنه ماری شیمل است که می گوید: شعر جهانی شعر آشتی است و ما را بر این باور می رساند که در سامان جهان هر کجا شمیم گلزار تفکرات وطنی چون ترانه ی ابدی، از حقیقتی در شرق به مشام جهان می رسد، بدون تردید بلبل غزل خوان آن کسی جز حافظ نخواهد بود.
در شرق، شبه قاره هند، چین و ژاپن نیز جایگاه ویژه حافظ به چشم می خورد از مردم سرزمین چین می گوییم که حافظ را با دو شاعر معروفشان، «دوفو» و «لی بوی» مقایسه می کنند آنان نیز مانند حافظ باریا مقابله می کنند مضمون سخنان حافظ را بیان می کنند:
آتش زرق و ریا خرمن دین خواهد سوخت
حافظ این خرقه ی پشمینه بینداز و برو
چقدر زیباست که انسان ها را به دوری از ریا دعوت کرد!
در ژاپن کتاب گوته، دیوان شرقی مغربی، به زبان ژاپنی چاپ شد و باب آشنایی مردم را با حافظ گشود، باز در همین دوران اندیشه حافظ آن قدر متعالی و انسان ساز است که پروفسور گامو در کتاب خود «تاریخ و فرهنگ ایران» به معرفی حافظ و اندیشه های جهان سازش می پردازد و پروفسور کی کوچی پارافراتر می گذارد حتی به مقایسه اندیشه ها و نظرات گوته و حافظ می پردازد به هر حال با این جمله می توانیم دریابیم که حافظ در شرق و غرب تاثیر نهاده است ابتدا گوته تحت تاثیر قرار می گیرد و سپس کی کوچی در شرق به مقایسه حافظ و گوته می پردازد و این چهره برجسته و جهانی حافظ است.
اشعار حافظ به زبان های محلی پاکستان مانند بلوچی، پشتو، سندی و پنجابی صورت گرفته است. در قرن ۱۹ در بنگاله ی غربی رهبر هندی به نام «راجه رام موهن» کتاب فارسی خود را با تأثیرپذیری از حافظ زینت داد و کتابش را با شعری از حافظ آغاز کرد. «رابیند رانات تا گور پسر نیز مانند پدر تحت تأثیر افکار و اندیشه های جهان ساز حافظ بود و کتاب «گیتابخلی» را با همین افکار نوشت۸». با همه این اثرپذیری ها نمی توان منکر جایگاه حافظ در پهنه بزرگ ادبیات جهانی شد زیرا پیام های انسانی او از دروازه های ممالک گذشته، دل های مردم را تسخیر کرده و پژوهش بزرگان، سند ادعای راستین ماست.
خوش تر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

محمدرضا پاشایی
پی نوشت و منابع:
۱-صفوی، کوروش، حافظ و گوته، کریستف بورگل، نشر مرکز، ج ۱، ۱۳۶۷
۲-دیوان شرقی- غربی، ولفگانک فون گوته، نشر مرکز، ج ۱، ۱۳۶۷
۳-هنرمندی، حسن، آندره ژید و ادبیات فارسی، انتشارات زوار، ۱۳۴۹
۴-حدیدی، جواد، برخورد اندیشه ها، انتشارات توس، ۱۳۵۶
۵-همان
۶-حدیدی، جواد، از سعدی تا آراگون، مرکز نشر دانشگاهی، ج۱، ۱۳۷۳
۷-کمیسیون ملی یونسکو، مجموعه مقالات حافظ شناسی، سخن اهل دل، ج ۱، ۱۳۷۱
۸-منابع موجود در سایت های خبری و اطلاع رسانی.

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

« پروین آنسوتر از پروین»

« پروین آنسوتر از پروین»
از این منظر هم جوانان در دنیای دانش مو سپیدند و هم اینکه حادثه‌ها تجربه سازند و مصداق بارز این مهم نیز پروین اعتصامی است. پروین اعتصامی همانطور که از نامش پیداست بسان پروین آسمان در آسمان شعر و ادب ایران می‌درخشد و همانطور که از فامیلی‌اش هویداست در دریای شعر نیز به مانند قطره‌ای زلال است، قطره‌ای بدور از گناه و معصیت. پروین اگرچه دو حادثه‌ی بزرگ بر حیات آن سایه می‌افکند، اما هرگز حوادث شخصی زندگی را وارد شعرش نمی‌کند و بدین سان است که شعرش برای همیشه مانا و ماندگار است. او کسی است که از همه چیز و همه کس می‌گوید اِلا دردها و مصائب تلخ و ناگوار زندگی خویش و همین مقوله‌ی خویشتن داری است که پروین را در دنیای شعر معروف کرده است. آری همه می‌بینیم که عمر پروین کوتاست، به نحوی که فقط کمی بیش از سی و چهار سال می‌زید، اما برعکس عمر شعری آن پیر و بلند است. شعر پروین در هر دو جنبه‌ی کلی شعر یعنی محتوا و فرم شعریست کامل و نمونه و اغلب از این حیث است که شاعر جایگاه شعری خود را به همه نشان داده است. شعر پروین همچنانکه استاد ملک الشعرای بهار در مقدمه‌ی نخستین چاپ دیوان او اشاره کرده است «ترکیبی از دو سبک و شیوه لفظی و معنوی آمیخته با سبکی مستقل است و آن دو، یکی شیوه‌ی خراسانی خاصّه استاد ناصرخسرو و دیگر شیوه‌ی شعرای عراق و فارس به ویژه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی و از حیث معانی نیز بین افکار و خیالات حکما و عرفاست و این جمله با سبک و اسلوب مستقلی که خاص عصر امروزی و بیشتر پیرو تجسّم معانی و حقیقت جویی است، ترکیب یافته و شیوه‌ای بدیع به وجود آورده است.» او شاعری است که هم قصائدی شیرین دارد و هم با زبان مثنوی و تمثیل و مقطعات اخت و آشنایی کامل گرفته است. او را باید در آسمان فرهنگ و ادب ایران به مانند خورشیدی در آسمان یکه تاز و بی‌رقیب خواند. اگر چه شعرایی در هنرِ مناظره‌ی اشیاء موفق نشان داده‌اند، ولی هرگز این مناظرات توان رقابت و مقایسه با مناظرات پروین اعتصامی را ندارند. پروین اعتصامی از معدود شعرایی است که در هنرِ مناظره دارای سبک و سیاق خاص خود می‌باشد، به طوری که با تکنیک خاص خود توانسته پیامهای شیوا و آموزنده‌ای را به جامعه انتقال دهد و به بیانی می‌توان چنین گفت که پروین بدنبال مفاهیم و مصادیق اساسی‌ای است که در بطن اجتماع رقم می‌خورد و نه چیز دیگر، که این مهم را نیز با مناظره‌ی اشیاء به تصویر می‌کشد.
نکته‌ی دیگر در کلیّات دیوان این شاعر ساده گویی و استفاده از کلمات ساده و روان است. با اینکه از نظر محتوا و معنی نیز بسیار غنی و پربار. ویژگی دیگر شعر پروین درد و رنج مردم است که شاعر توانسته با استادی و مهارت ویژه‌ای این مهم را با شعر خود عجین سازد. آری شاعر گویی که لهجه‌ی رنج کشیده‌ی مردم زمان عصر خویش را بخوبی فهمیده است و از بهتر اینکه این نوع پیام اجتماعی را در مناظره‌ی بین اشیاء چهره می‌کند به نحوی که در شعر «اشک یتیم» و «بی پدر» و یا شعر «تهیدست» این هنر را می‌توان دید.
گریه‌ام بهر پدر نیست که او
مُرد و از رنج تهیدستی رَست
و یا در شعر اشک یتیم که در این شعر شاعر دو هدف عمده را دنبال می‌کند: نخست احترام و ارج نهادن به سرشت و ماهیت زلال یتیم است ودیگر بی‌عدالتی و جور و ظلم ، متمول و یا پادشاه است. چه اینکه در خصوص یتیم می‌سراید:
بر قطره‌ی سرشک یتیمان نظاره کن
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
و در خصوص پادشاه نیز در همین شعر یعنی اشک یتیم چنین می‌سراید:
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گلّه آشناست
علاوه بر این موارد که در کلیّات دیوان پروین اعتصامی به چشم می‌آید؛ باید گفت که مهمترین و اساسی‌ترین فاکتور و ویژگی ارزنده و آموزنده در اشعار این شاعر پیام اجتماعی است. پیام اجتماعی بدین معنا که پروین با ظرافت و تکنیک خاصی توانسته در هر شعری پیام خود را به جامعه منتقل کند. به بیانی اشعار پروین مشحون از پیام و فهم اجتماعی است. چه این که در «چند پند» می‌خوانیم:
نداشت دیده‌ی تحقیق، مردمی کز دور
بدید خیمه‌ی اهریمن و فرار نکرد
مشو چو وقت، که یک لحظه پایدار نماند
مشو چو دهر، که یک عهد پایدار نکرد
بُرو زِ مورچه آموز بردباری و سعی
که کار کرد و شکایت زِ روزگار نکرد
مباف جامه‌ی روی ور یا که جز ابلیس
کسی این دو رشته‌ی پوسیده، پود و تار نکرد
تردیدی نیست که ابیات فوق بیانگر پیام اجتماعی شاعرند، به گونه‌ای که هر کدام از این ابیات در زوایای مختلف و متنوع در زمینه‌های اجتماعی قابل بحث و وارسی است. یعنی به بیانی اشعار پروین می‌تواند نوع الانواع هم باشد و دیگر تنوع گویی و حقیقت بینی در اشعارش می‌باشد که جایگاهی بس وسیع و ویژه را به این شاعر داده است. در بیت اول شاعر می‌خواهد چنین عنوان دارد که از افراد بد و بدشگون و یا دشمن نما باید پرهیز و امتناع کرد و جالب این جاست که پرهیز و دوری از خانه اهریمن را شاعر از دور توصیه می‌کند و نه در نزدیک. لذا این همان واقعیّاتی است که شاعر بدان دست یافته است و به صراحت پیامش را به مردم می‌رساند. در بیت دوم شاعر آدمی را به «وقت» و «دهر» که پایدار نیستند تشبیه می‌کند، ولی این تشبیه به منزله‌ی این نیست که باید به مانند وقت و دهر بود که لحظه‌ای و در حال گذارند، بلکه بدین معناست که باید برعکس این دو عمل کرد. در بیت سوم صحبت از مورچه و تلاش بی‌وقفه‌ی آنست. مورچه موجودی است که صدها بار دانه را تا در خانه‌اش می‌برد، ولی موفق نمی‌شود، اما هیچ وقت از تلاش و کوشش دست برنمی‌دارد. و زیباتر اینکه بار مورچه در خیلی از مواقع چند برابر خودِ مورچه می‌باشد، ولی آنچه که از خود مورچه و بار آن بزرگتر است، تلاش آنست و این خیلی مهم است. پس شاعر در این بیت نیز می‌خواهد که به اجتماع تفهیم کند که بردباری و سعی و تلاش را در زندگی از مورچه یاد بگیرید که تحت هیچ شرایطی از روزگار گلایه و شکایت نمی‌کند و البته ظرافت کاری در این بیت نیز می‌تواند این باشد که انسان باید نسبت به تلاش و کوشش در زندگی جدی باشد و نه با یک تلنگر و سختی و یا فرود در زندگی، خود را ببازد.
ای که همیشه بر شانه‌های زمینی
ولی همیشه می‌نالی
به خود آی
که زمین هرگز آه نگفته است.
و آخرین بیت شاعر باز پیام اجتماعی است چون باز شاعر مفاهیم و مصادیقی اجتماعی را به تصویر می‌کشد، چه اینکه انسانها را به ابلیس تشبیه می‌کند که به صوّر مختلف درمی‌آیند تا که نتیجه‌ی پلشتی و بی‌عدالتی و ناپسندی خود را ببینند و شاعر چه زیبا و پربار این مهم را تصویر می‌کند. چرا که انسانهای شیطان گون به مانند شیطان در طراحی اهداف شوم خود جوری عمل می‌کنند که به واقعیت بیشتر نزدیک است تا به دروغ و ریا. و شاعر در این جا می‌خواهد که بیان دارد: انسانهای شیطان نما به مانند خود شیطان عمل می‌کنند. به طوری که جامه‌ی روی و یا ظاهر را با جامه‌ی ریا یا باطن (منفی و دورویی) را به مانند پود و تار جوری در هم می‌تند که کسی متوجه آن نمی‌شود و به ظاهر جلوه‌ای مثبت را نشان می‌دهد.
حسن سخن اینکه شاعری چون پروین اعتصامی قابل ستایش و تحسین است، چه این که افق دید ادبی آن فراتر از زمان خویش می‌باشد و به همین خاطر است که هنر آن مجزا از دیگر هنرهاست و برای همیشه ماندگار می‌ماند و دیگر رسیدن به خصوصیات بارز و آموزنده‌ی حیوانات، جمادات و طبیعت است که شاعر به سهولت توانسته با زبان این موالید سه گانه شعر بگوید و در واقع این زبان موالید سه گانه است که با شاعر به مناظره می‌نشینند و نه مناظره‌ای در بین اشیاء و یا حیوانات و... به پایان آمدیم این دفتر اما حکایت همچنان باقی است.

وبگردی
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی - اشک های جمشید مشایخی برای عزت الله انتظامی در بیمارستان و واکنشش به درگذشت همبازی و همکار چندین دهه اش
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.