جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ / Friday, 25 May, 2018

حافظ مشرقی


حافظ مشرقی
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی هد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی
جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
این راه را نهایت صورت کجا توان بست
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
عشقت رسد به فریاد از خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت
قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند
چکیده: نگارنده در این سطور به جایگاه و اندیشه جهانی و افکار بلند حافظ پرداخته و ایشان را نه به عنوان شاعر ایرانی بلکه به عنوان شاعر پیام آور صلح بدون هیچ گونه حیله و ریا مطرح می کند. اشعار حافظ در سرزمین های غرب و شرق، آمریکا و اروپا و حتی سرزمین های پیش پاافتاده اثر گذاشته و به تحول آثار ادبی بزرگان این سرزمین ها پرداخته است.
اگر بخواهیم راز ماندگاری شعر حافظ را بدانیم بهتر است که بگوییم شعر حافظ از روح بزرگ، فکر توانا و حس لطیفی تاثیر پذیرفته که در مکتب اصالت انسان، از اندیشه صلح مددجسته است. و در بازار حیله و ریا تحمل جاهل را ندارد. بلکه با کنایه هایش از هر چیزی که رنگ ریا داشته باشد پرهیز می کند. راز دیگر این ماندگاری در تعقل حافظ است که در طرح رندانه غزلش در محور افقی، از لایه به عمق و برعکس قابل تغییر و تفسیر است به طوری که مفاهیم اساسی شعر حافظ مانند ساقی، پیر، مکیده، معشوق، صبا در شگرد ایهام و استعاره و کنایه و تشبیه در طول سال های گذشته در بین جوامع مختلف معرکه افکار و نظرات مختلف بوده است. اما جریان سیال تفکر و ذهن حافظ موضوع دیگری است که شرق برای حافظ تعبیرات عرفانی قائل است و غرب از دریچه واقع بینی به اشعار حافظ می نگرد. امروزه شرق تا حدی به تفکر غربی و غرب به سوی تفکر شرقی رو کرده است.» (تاریخ ادبیات ایران، بان ریپکا، ص ۳۷) به هر حال هم دل ترین، هم دم ترین و محرم ترین هنرمندی که از این سرزمین برخاسته و در کنار دل یکایک ما نشسته است، کسی نیست جز حافظ.
عشقی که در دیوان حافظ وجود دارد عشق کلیشه ای نیست بلکه حسب حال اوست، او با تمام طبعش و با تمام دلش شعر می سراید. تمام این عوامل دست در دست هم داده است تا امروز در شرق و غرب از شعر حافظ سخن بگویند .در آلمان گوته از مریدان حافظ است . او می گوید: «از زمانی که این یگانه مرد یعنی حافظ وارد زندگی من شد چنان مرا از خود بی خود ساخت که اگر هر آینه دست به کاری نزنم دیوانه خواهم شد؛ گوته با هدف دست یابی به ادب جهانی (Weltitcrotury) دیوان غربی- شرقی را به وجود می آورد. یوهان کریستف بورگل، دیوان غربی- شرقی گوته را جذاب ترین اثر گوته به شمار می آورد۱ او در این دیوان در مورد شعر حافظ می گوید: «سطور شعر حافظ نشانی جاودانه از حقیقت است»۲ و این چنین بود که اروپا برای اولین بار در سال ۱۶۵۰ از ساختار خاص زبان آلمانی به انعکاس بهتر افکار حافظ پرداخت. گوته شاعر قرن ۱۹ و حافظ قرن ۱۴ م و شاعر اتریشی یعنی سکلیاتوس در قرن ۲۰ زندگی می کردند اما اشعار این شاعر اتریشی با اشعار حافظ رابطه ای معنوی برقرار کرد. حافظ در شعرش در مورد طلوع خورشید و انسانیت انسان و سحرخیزی سخن می گوید. سکلیاتوس هم می گوید: در تمام اعضایم برقی می زند و یک طلوع پنهانی در من شکل می گیرد، آن گاه در سحر و با دست های باز عروج می کنم.
گوته در مورد حافظ می گوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست.
یان ریپکا در «تاریخ ادبیات فارسی» که به زبان انگلیسی نوشته، می گوید: هر چند گاه نابغه ای متولد می شود که در مقام شارح اوضاع زمان حال و بشارت دهنده آینده، جایگاهی والا در یکی از انواع شعر می یابد که به زمان خودش اختصاص ندارد و به آیندگان در قرن های بعد پیوند می خورد حافظ از آن جمله است و هنوز هم سرمشق و نمونه شعر تغزلی به حساب می آید. حافظ در فرانسه به بزرگانی چون ویکتور هوگو، آرمان رنو، آندره ژید و دیگران نیز راه یافته است.
حافظ در اشعارش به جهانی سازی فرهنگ ها پرداخته است که براساس تعلیمات معنوی انبیاءالهی و در راستای یک اخلاق الهی و انسانی برتر صورت می گیرد هدف اولیه ادیان بزرگ الهی و پیامبران، زندگی در سایه عدالت و صلح بدون تعرض به حقوق هم نوعان است. حافظ بسیاری از این مفاهیم و ارزش ها را در شعر خود حفظ کرده است. یکی از محققین در مورد ویژگی های شعری شکسپیر با حافظ به مقایسه پرداخته و گفته که: غزلیات حافظ در مضامینی چون عشق، معشوق و زیبایی هیچ کم و کاستی نسبت به (sonnets) شکسپیر ندارد.
به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد
جهان بگیرد اگر دادگستری داند
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
آندره ژید آن قدر تحت تأثیر حافظ قرار گرفته که کتاب معروف مائده های زمینی را با این بیت حافظ آغاز کرده است:
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر
زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما
«برای آندره ژید مطالعه دیوان شرقی گوته به منزله فرمان حرکتی است به سوی ادبیات فارسی۳». به هر حال تأثیر حافظ را در ادبیات غرب نمی توان نادیده گرفت او مراد و استاد شده و ادیبان غرب مرید نادیده او شده اند سخن حافظ را با جان و دل می پذیرند. «ارمان رنو، شاعر فرانسوی کتاب «شب های ایرانی» خود را به نشانه شب هایی که در مطالعه ادبیات ایران گذرانده به رشته ی تحریر درآورده و مضامین شعر حافظ مانند گل، بلبل، ساقی و مطرب را در اشعارش به کار برده است۴».
از جلودار و پیشرو سبک سمبولیسم در شعر اروپای قرن ۲۰ بگوییم که کتاب «گل های اهریمنی» خود را با بهره گیری از حافظ نوشت:
در راه عشق وسوسه ی اهرمن بسی است
پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن
«از نظر بودلر، پیشرو مکتب سمبولیسم، اهریمن فرزندانی دارد که در درون ما وسوسه برانگیز هستند.۵»
کدام شاعر و نویسنده را می توانیم در اروپا سراغ داشته باشیم که بدون تأثیرپذیری از حافظ فعالیت خود را آغاز کرده باشد «ویکتور هوگو »سفینه شرقیات را تحت تأثیر از حافظ سرود۶». و اگر با دقت بیشتری جست وجو کنیم ژان لاهور در اروپای قرن ۱۹ مجموعه اشعار پندار را از حافظ الهام می گیرد و از عشق زمینی به وحدت وجود روی می آورد.
اروپا در موفقیت بزرگان ادب و هنر وام دار حافظ است. کلیگسور نقاش تحت تاثیر حافظ است، کنتس دو نوآی آرزوی تولد دوباره در شهر شیراز را در سر پروراند، بانوآناد و نوآی کتاب «باغ دلگشای» خود را تأثیر گرفته است.
با این نظریات چهره هایی که در طول تاریخ و نیز دوران معاصر برای نزدیکی روحی و معنوی و اخلاقی انسان ها به یکدیگر، تلاش کرده اند از جایگاه ویژه ای برخوردارند و حافظ در این میان می درخشد.
ادبیات فارسی پس از این که جامعه فرهنگی اروپا را دگرگون می سازد از اواخر قرن ۱۸ به تدریج جای خود را در نشریات آمریکایی باز می کند .امرسن و همفکران او، در ساختن بنیان های مکتب فکری- عرفانی خود از فرهنگ و ادبیات به ویژه شعر حافظ مدد گرفتند:
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است
«امرسن حافظ را مرد هزار چشم و تیزبین نامیده است که دوستدار آزادی و استقلال بشر است.» و یادآور این سخن آنه ماری شیمل است که می گوید: شعر جهانی شعر آشتی است و ما را بر این باور می رساند که در سامان جهان هر کجا شمیم گلزار تفکرات وطنی چون ترانه ی ابدی، از حقیقتی در شرق به مشام جهان می رسد، بدون تردید بلبل غزل خوان آن کسی جز حافظ نخواهد بود.
در شرق، شبه قاره هند، چین و ژاپن نیز جایگاه ویژه حافظ به چشم می خورد از مردم سرزمین چین می گوییم که حافظ را با دو شاعر معروفشان، «دوفو» و «لی بوی» مقایسه می کنند آنان نیز مانند حافظ باریا مقابله می کنند مضمون سخنان حافظ را بیان می کنند:
آتش زرق و ریا خرمن دین خواهد سوخت
حافظ این خرقه ی پشمینه بینداز و برو
چقدر زیباست که انسان ها را به دوری از ریا دعوت کرد!
در ژاپن کتاب گوته، دیوان شرقی مغربی، به زبان ژاپنی چاپ شد و باب آشنایی مردم را با حافظ گشود، باز در همین دوران اندیشه حافظ آن قدر متعالی و انسان ساز است که پروفسور گامو در کتاب خود «تاریخ و فرهنگ ایران» به معرفی حافظ و اندیشه های جهان سازش می پردازد و پروفسور کی کوچی پارافراتر می گذارد حتی به مقایسه اندیشه ها و نظرات گوته و حافظ می پردازد به هر حال با این جمله می توانیم دریابیم که حافظ در شرق و غرب تاثیر نهاده است ابتدا گوته تحت تاثیر قرار می گیرد و سپس کی کوچی در شرق به مقایسه حافظ و گوته می پردازد و این چهره برجسته و جهانی حافظ است.
اشعار حافظ به زبان های محلی پاکستان مانند بلوچی، پشتو، سندی و پنجابی صورت گرفته است. در قرن ۱۹ در بنگاله ی غربی رهبر هندی به نام «راجه رام موهن» کتاب فارسی خود را با تأثیرپذیری از حافظ زینت داد و کتابش را با شعری از حافظ آغاز کرد. «رابیند رانات تا گور پسر نیز مانند پدر تحت تأثیر افکار و اندیشه های جهان ساز حافظ بود و کتاب «گیتابخلی» را با همین افکار نوشت۸». با همه این اثرپذیری ها نمی توان منکر جایگاه حافظ در پهنه بزرگ ادبیات جهانی شد زیرا پیام های انسانی او از دروازه های ممالک گذشته، دل های مردم را تسخیر کرده و پژوهش بزرگان، سند ادعای راستین ماست.
خوش تر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران

محمدرضا پاشایی
پی نوشت و منابع:
۱-صفوی، کوروش، حافظ و گوته، کریستف بورگل، نشر مرکز، ج ۱، ۱۳۶۷
۲-دیوان شرقی- غربی، ولفگانک فون گوته، نشر مرکز، ج ۱، ۱۳۶۷
۳-هنرمندی، حسن، آندره ژید و ادبیات فارسی، انتشارات زوار، ۱۳۴۹
۴-حدیدی، جواد، برخورد اندیشه ها، انتشارات توس، ۱۳۵۶
۵-همان
۶-حدیدی، جواد، از سعدی تا آراگون، مرکز نشر دانشگاهی، ج۱، ۱۳۷۳
۷-کمیسیون ملی یونسکو، مجموعه مقالات حافظ شناسی، سخن اهل دل، ج ۱، ۱۳۷۱
۸-منابع موجود در سایت های خبری و اطلاع رسانی.

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

مروری بر زندگی و اشعارفدریکو گارسیا لورکا /زادن به وقت ومردن نابهنگام

مروری بر زندگی و اشعارفدریکو گارسیا لورکا /زادن به وقت ومردن نابهنگام
ادبیات هر کشوری به مدد روان های بی قراری تجسم پذیرفته است که دل در گرو اعتلای انسانیت نهاده اند. راویانی که ، تلخ و شیرین زندگی انسانی رابه تصویر کشانده اند . هر چند که این راویان از بومیان یک جغرافیا ، سخن پراکنده اند ، اما درد مشترک انسانی را به تصویر کشیده اند . انسان هایی که خود " چگونه گفتن " را نمی داند ، اما " چگونه زیستن "‌ را می داند . راویان روان بی قرار ، در هر خطه و بومی که باشند ، جانهای شیفته ی انسانیت را ، عاشق خود می کنند ؛ چرا که دوستداری انسان ، مرام و ملت نمی شناسد . فدریکو گارسیا لورکا ( ۱۸۹۸- ۱۹۳۶ ) ، اینچنین راویی بود . لورکا شاعر و نمایشنامه نویس شهیر اسپانیایی نه تنها در زیست بوم خود، نام آوازه است بلکه قلوب بسیاری از جانهای شیفته را در تسخیر خود دارد ، از جمله ایرانیان . کسی از شاعران امروز اسپانیا هنوز نتوانسته مرتبت لورکا را بدست آورد .شعر لورکا خونی تازه در رگان ادبیات معاصر اسپانیا جاری کرده است . همانطور که هموطنش ، میگل د سروانتس ( ۱۵۴۷-۱۶۱۶ ) با خلق جاودانه "‌دن کیشوت " توانست در اروپای آن زمان - بویژه انگلستان و فرانسه - شهرتی فراتر و پیش تر از اسپانیا بهم رساند ، لورکا در زمانه ی خود نیز در انگلستان و آمریکا ، کمتر شناخته شده از اسپانیا نبود . حیاتش از پنجم ژوئن ۱۸۹۸ در منطقه " فوئنته واکراس " (Fuentevaqueros ) در دشت حاصلخیز غرناطه ( Granada ) آغاز شد ، همان شهری که هنوز برج و باروهای " الحمبربا " ( Alhambra ) یادگار مسلمین را نگهبانی می کند .
لورکا درباره پدرش می گوید : « پدرم زارع بود و مردی توانگر و چابک سوار و مادرم از خاندانی برجسته بود » . اما ،چرا به او برچسب سوسیالیست زده بودند و او را " لورکای سرخ " می نامیدند، این نه بدان معناست که وی یک سوسیالیست وفادار بود بلکه بدان خاطر است که روان بی قرارش تاب تحمل در تالاب دست وپا زدن مردم محنت کشیده اش را نداشت . لورکا در کودکی موسیقی می نواخت و در جوانی با تب وتاب حل معضل هستی و میل به برابری در رشته ی فلسفه و حقوق دانشگاه غرناطه مدتی را سپری کرد ، اما روان بی قرارش با یکجا نشینی و تفلسف همخوان نبود ؛ تحصیل در رشته فلسفه و حقوق را نا تمام گذاشت و به رشته ادبیات ، هنر و تئاتر روی آورد .این رشته دوم دانشگاهی را نیز ناتمام گذاشت ؛ روحیه لورکا با تعلیمات آکادمیک سازگار نبود . زمانی که شعر می سرود ، دوست تر می داشت که با صدای بلند بخواند تا آنکه شعرش را به چاپ برساند . گشتن در میان کوچه و بازار ، دیدن رقص های کولیان ، گپ و گفتار در قهوه خانه و کند و کاو در فرهنگ بومی را بیشتر از حضور در کلاس درس می پسندید . آثار نویسندگان کلاسیک جهان همچون شکسپیر ، ایبسن ،ویکتور هوگو و موریس مترلینگ و نویسندگان کلاسیک اسپانیایی موسوم به " نسل ۹۸ " چون :‌ ماچادو ، آسورین و اونامونو را مطالعه می کرد . در سال ۱۹۱۸ اولین کتابش را با عنوان " باورها و چشم انداز ها " به نثر و در سال ۱۹۲۰ نخستین نمایشنامه اش را با نام " دوران نحس پروانه ها"‌ می نویسد وبه روی صحنه می برد که با اقبال عمومی مواجه نمی شود . سال ۱۹۲۱ « کتاب اشعار » را منتشر می کند .سال ۱۹۲۷ « آوازها » ، سال ۱۹۲۸ « ترانه های کولی » را منتشر می کند .در سال ۱۹۲۲ با همکاری " مانوئل دفایا " جشنواره " کانته خوندو " را که آمیزه ای از افسانه ها ، آوازها و پایکوبی ها ی کولیان اسپانیا که می رفت در هیاهوی ابتذال آن سالها ی فلامنکو به دست فراموشی سپرده شود ،را بر پا می کند ، که این ترانه ها در ۱۹۳۱ چاپ می شود .
سال ۱۹۳۵ « مرثیه ای برای ایگناسیو سانچز مخیاس » را چاپ می کند. ایگناسیو سانچز مخیاس دوست گاو باز لورکاست؛ مرگ فجیع او در ساعت پنج بعد از ظهر ، مرثیه و تراژدی را خلق کرد که یکی از مشهور ترین آثار لورکا شد.
در ساعت پنج عصر.
درست ساعت پنج عصر بود.
پسری پارچه ی سفید را آورد
در ساعت پنج عصر
سبدی آهک از پیش آماده
در ساعت پنج عصر
باقی همه مرگ بود و تنها مرگ
در ساعت پنج عصر ... ( زخم و مرگ ، تر جمه شاملو )
در باب مرگ ایگناسیو گفته اند لحظاتی پیش ازآ نکه برای آخرین بار در میدان حضور یابد خورشید ناگهان به سیاهی در نشسته بود. گویی دستیاران گاوباز سایه ی بسیار عظیم کرکسی را دیده بودند بال گشوده ، که بر سرتاسر میدان گذشته بود و این حادثه را همچون اخطاری شوم از جانب سرنوشت تلقی کردند.
نه !
نمی خواهم ببینمش !
پله پله بر می شد ایگناسیو
همه ی مرگش بر دوش .
سپیده دمان را می جست
و سپیده دمان نبود .
چهره ی واقعی خود را می جست
و مجازش یکسر سرگردان کرد.
جسم زیبایی خود را می جست
رگ بگشوده ی خود را یافت .
نه ! مگویید ، مگویید
به تمایش بنشینم .... ( خون منتشر ، تر جمه شاملو )
دلبستگی لورکا به فرهنگ بومی – به خصوص رقص ، آواز و موسیقی کولیان - و عجین کردن آن با مولفه های ادبیات مدرنیستی باعث نامداریش در اسپانیا گردید .
برآیینه ی آبدان
کولی قزک تاب می خورد
سبز روی و سبز موی
با مردمکانی از فلز سرد .
یخپاره ی نازکی از ماه
بر فراز آبش نگه می داشت .
شب خودی تر شد
به گونه ی میدانچه ی کوچکی
و گزمه گان ، مست
بر درها کوفتند ... ( نغمه خوابگرد ، ترجمه احمد شاملو )
سال ۱۹۴۰ پس از مرگش مجموعه « شاعر در نیورک » منتشر می شود. لورکا در تابستان ۱۹۲۹مجال سفر به آمریکا را می یابد .در دانشگاه کلمبیا پذیرفته می شودتا دوره زبان انگلیسی را بیا موزداما پس از هفته ای از تحصیل انصراف می دهد . در مدتی که در نیورک بسر می برد ، به نوشتن اشعاری پرداخت که پس از مرگش به چاپ رسید. نیورک برای او، شهر " معماری فرا بشری" ، هندسه و اضطراب بود . « شاعر در نیورک » از میان کارهای لورکا، کمتر فهمیده شده است، بویژه در جهان اسپانیایی زبان . مکرر گفته شده است که « شاعر در نیورک » مبهم ترین و مشکل ترین کار لورکا ست .
زیر ضربها
قطره ای خون اردک است.
زیر بخشها
قطره ای خون جاشو ست .
زیر جمعها
شطی از خون رقیق ؛
شطی که به آواز پیش می رود
از میان خوابگاههای حومه ی شهر ،
و نقره ست، سیمان است ، یا نسیم
در فجر کاذب نیورک ... ( نیورک ، ترجمه رویایی )
لورکا در مقاله " آواز ژرف " می نویسد : « نگذارید گوهران زنده ی بی بهای قوم ، گنج عظیم هزاران ساله ای که گستره ی معنوی اندلس را می پوشانداز دست برود ، و ، زیر شب غرناطه ،در برتری میهن پرستانه ی طرحی که گروهی هنرمند اسپانیایی ، به وسیله صدای من ، ارایه می کند ، تامل کنید . » لورکا در همین مقاله به بررسی ویژگی های موسیقی و آواز کولیان می پردازد و وجه شبه های آن را با شعر های شاعران تازی و پارسی بیان می کند ؛ واز " حافظ " و " خیام " شاهد می آورد . لورکا درباره خیام می نویسد : « عمر خیام شگفت انگیز ... او بر تارک خود گلتاج لحظه می نهد ، و چشم دوخته بر جام پر از شراب کوثرش ، در تک آن رقص اختری می بیند ... و ، چون نشابور غنایی با عظمت ، زندگی را به سان عرصه ی شطرنجی می یابد . »
لورکا در برابر موج های نو هنری نه دلباخته و نه جبهه گیرنده مطلق بود . او اعتقاد داشت که « " واقعه شعری " دارای حیات ویژه خود و قانون های چاپ ناشده خویش است ، خارج از هر گونه نظارت منطقی » ، به همین خاطر زمانی که در مسیر جریانات هنری " فوتوریسم و دادائیسم " قرار گرفت ، تسلیم نشد . دوستیش با " سالوادور دالی " و آ شناییش با مکتب " سوررآلیسم " ، به گروهی از شعر هایش رنگ وبوی سوررآلیستی داد ؛ " شاعر در نیورک " دارای چنین شعر هایی است . دوستان دیگر ش ، همچون ،لوئیس بونوئل- کارگردان سینما - و لویی آراگون – شاعر فرانسوی – رافائل آلبرتی –شاعر اسپانیایی هم عصر لورکا - نیز داری چنین صبغه ای بودند، نگاهی سوررآلیستی به هنر .
تر وتازگی و دیگر گون دیدن جهان در مکتب سوررآلیسم ، لورکا را به سوی خود می کشاند وبرایش جذبه داشت . اندیشه ی " ابن الوقتی " مولانا و دیگر عارفان ایرانی نیز در جهان بینی لورکا نسبت به هنر وجود دارد. در خطابه " تخیل ، الهام و گریز " می گوید : « دیدگاه کنونی من در زمینه شعری که می پرورانم ، چنین است ." کنونی " زیرا که مال امروز است. فردا نمی دانم چه خواهم اندیشید . به گونه یک شاعر واقعی آنچنان که هستم و تا به مرگ خواهم بود از شلاق زدن خود با انظباطها ، به امید فواره ی خونی سبز یا زرد ، که روزی ناگزیر براثر ایمان از تن خودخواهم جهاند ، هیچ گاه باز نخواهم ایستاد ... روشنایی شاعر " گوناگون گویی " است » .
لورکا معتقد است که اسپانیایان به هنری ارج می نهند که دارای " آن " (DUENDE ) باشد ؛ " آن " « قدرتی مرموز که محسوس هر کسی است ، اما هیچ فیلسوفی تشریحش نتوانسته » بکند.شعر ، رقص و موسیقی را سه هنری می دانست که به " آن " بیشتر نیازمند هستند « زیرا اینها نیازمندانسانی زنده اندکه ترجمانشان باشد .اینها تاشهایی ( form ) هستند که پیوسته پدید می آیند واز بین می روند،و در اکنون مشخصی تعریف می پذیرند .»
لورکا در مقاله DUENDE که در سفرش از آمریکا به کوبا ایراد کرد در باره شعر می نویسد : « خاصیت جادویی شعر در این است که همیشه در استیلای " آن " باشد ،چنانکه هر کس آن را خواند ، در آب تیره تعمید یافته باشد ؛ زیرا با " آن " دوست داشتن و فهمیدن آ سانتر است و – همچنین – انسان به دوست داشته شدن و فهمیده شدن، مطمئن؛ و این تلاش به بیان و انتقال بیان ، گاهی در شعر، به سیرت جنگی تا پای مرگ می رسد. »
" آن " در بینش لورکا ، « خبر دهنده از تعمید مداوم چیزهای نو آفریده »است و به تعبیر بیژن الهی ، مترجم کتاب " گزیده اشعار فدریکو گارسیا لورکا " ، نزدیکی معنایی میان DUENDE و "آن " در شعر حافظ وجود دارد : « شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد / بنده طلعت آن باش که آنی دارد » .
لورکا زادنش به وقت بود و مردنش نا بهنگام .در سحرگاه ۱۸ ماه اوت سال ۱۹۳۶ توسط جوخه ای از فالانژها درسرزمینی در پای رشته کو هها ی سیرانوادا به ضرب گلوله کشته شد و محل دفن وی معلوم نیست . " ایان گیبسون " مدفن اورا در تپه های نزدیک روستای " ویزنار " می داند در کنار درختان زیتون زار ..
... دیدم که مرا کشته ند
چایخانه ها گشتند ، گورستانها و کلیساها
بشکه ها گشودند و گنجه ها ،
بر سه اسکلت دستبرد زدند
که دندان طلا بربایند.
اما مرا نیافتند.
مرا نیافتند ؟
نه . مرا نیافتند.

وبگردی
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید
نخل طلای کن در فرودگاه به جعفر پناهی رسید - عوامل فیلم «سه رخ» با استقبال جعفر پناهی به ایران بازگشتند و جایزه جشنواره فیلم کن را به او رساندند. جعفر پناهی به همراه نادی ساعی ور، برای فیلم "سه رخ" جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن امسال را دریافت کردند اما به دلیل آنکه پناهی ممنوعیت قانونی برای خروج از کشور داشت، موفق به حضور در جشنواره و دریافت جایزه نشد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!