دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

۱۴ بهمن ۱۲۸۵ ـ اصلاح قانون اساسی توسط تنهاشش تن!


شش نفر به انتخاب مجلس شورای ملی برای تدوین اصول متمم قانون اساسی انتخاب شدند و از ۱۴ بهمن ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی کار خود را آغاز کردند. به عبارت دیگر وظایف مجلس موسسان به این هیات کوچک واگذار شده بود!.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز