یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

سلام برتو ای مولای من !


سلام برتو ای مولای من !
سلام برتو وسلام بر جگرگوشه هایت وسلام بریاران چون کوه استوارتو آقا می دانم که از غزه خبر داری ولی می خواهم کمی از غزه بگویم ... شاید کمی این قلب آرامش گرفت یا کمی این دیده آرمید. آقا همان یزیدیانی...
که درعصر عاشورا به خیام توحمله کردند،همان ها امروز به غزه وخانه های مردم بی دفاع آن سرزمین وحشیانه حمله بردند!آقای من! همان های که تنها به صورت انسان بودندنه به سیرت! وبه کودکانت رحم نکردند ، همان ها نه تنها می کشند بلکه زنده ها را هم زنده به گور می کنند.
همان های که در محرم سال ۶۱با نیتی به ظاهر خدایی تورا شهید کردند همان گرگان دیندار،همان هایی که ادعای پیروی از رسولی بزرگ را دارند همان ها مردمان غزه را به جرم دفاع از سرزمین خود می کشند. مولای من!اگر محرم هرسال ندای (یالیتنا کنا معک )را سر می دادیم وبا شورو شعور بر سر وسینه میزدیم و شهادت در رکاب توراآرزو می کردیم ولی محرم امسال آرزویمان را برآورده ساختی ومی خواهی مارا بیآزمایی.ای شهیدی که تورا بالبانی چون خاک تفتیده ظهرعاشورا شهید کردند امروز مردم غزه نه آبی دارند ونه سرپناهی !کودکان غزه درست مانند جگرگوشه هایت تشنه وترسیده وتفتیده اند!آقای من! امروز چقدر خوب این جمله را می فهمم :کل یوم عاشورا ،کل ارض کربلا
منبع : نجات غزه