جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

ابونصر خانجه‌‌بادی هروی


جنسیت: مرد
نام پدر: ابی‌‌جعفر
تولد و وفات: ( ... )سده پنجم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
اصل وی از کرمان بود و در هرات مسکن داشت. ابونصر به ‌‌مکه و مدینه و بیت‌‌المقدس سفر کرد و سرانجام در هرات درگذشت. گویند حدود سیصد پیر را خدمت کرد.
منبع : مطالب ارسالی