جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۱۴آوریل ۱۹۸۵ ـ تقویت فرضیه حکومت فیلسوف


۱۴آوریل ۱۹۸۵ ـ تقویت فرضیه حکومت فیلسوف
انور خوجه (انور هوجا Enver Hoxha) موسس حزب کمونیست آلبانی در ۱۹۴۱ ــ مردی که چهار دهه بر این کشور حکومت کرد ۱۴آوریل ۱۹۸۵ در۷۷ سالگی در گذشت . وی از پیروان روش استالین بود. با وجود این موفق نشد که طبیعت مردم را تغییر دهد و آلبانیایی ها پس از فروپاشی کمونیسم در اروپا به همان وضعیتی باز گشتند که پیش از تاسیس حزب کمونیست که در آن بودند . به گزارش رسانه ها، آلبانی پس از کمونیسم به مرکز قاچاق مواد مخدر اروپا و جرائم دیگر مبدل شده است! . بررسی احوال آلبانیائی ها و سایر کشورهای کمونیستی سابق درستی این فرضیه را تقویت کرده است که اگر در کشوری یک ایدئولوژی تازه پیاده شود باید حاکم آن کشور یک فیلسوف از اصحاف آن فرضیه باشد تا موفق شود . موفق شدن به این معناست که اگر دولت هم از میان برود و یا کشور به اشغال نظامی بیگانه در آید اعتقاد و روش مردم تغییر نکند.
انور پس از تعدیل روش شوروی در زمان خروشچف، از سال ۱۹۶۱ دنباله رو پکن شده بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز