جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

حسین اختیارالدین


جنسیت: مرد
نام پدر: قاضی غیاث الدین تربتی قاضی
تولد و وفات: ( ... - ۹۲۸) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و ادیب و خطاط
وی اهل تربت حیدریه بود. در جوانی از ولایت زاوه به هرات رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت. پس از آن به فن انشاء و شعر و معما نیز آگاهی داشت. در ابتدا کاتب محکمهٔ قضاوت نظام‌الدین امیرعلیشیر بود و در زمان سلطان بایقرا به منصب قضاوت رسید و به‌دلیل دانش و کمالاتش سرآمد قضات زمان خود شد. در عهد ابوالفتح محمدخان شیبانی نیز در کار قضاوت بود و به امر کشاورزی پرداخت. در همان قصبه بدرود حیات گفت. از آثار وی: "اساس‌الاقتباس"؛ "مجالس‌الملوک"؛ "مختار اختیار ‌الاخبار در میان فضلای روزگار"؛ "مقامات حسینی"؛ "قیاسات"؛ مثنوی‌"عدل و جود".
منبع : مطالب ارسالی