چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

۱۲ ژوئیه ۱۹۴۱ ـ حساسیت پایان ناپذیر انگلستان نسبت به خاور میانه


۱۲ ژوئیه ۱۹۴۱ زد و خورد نیروهای انگلیسی با نیروهای دولت «ویشی» فرانسه در سوریه پایان یافت. سوریه بعد از جنگ جهانی اول و شکست عثمانی، سهم فرانسه از غنائم شده و تحت الحمایه این دولت بود و چون دولت فرانسه با آلمان سازش کرده بود، انگلستان که نسبت به خاورمیانه حساسیت پایان ناپذیر داشته است به سوریه نیرو فرستاد تا این سرزمین را به این بهانه که دولت فرانسه با آلمان سازش کرده، و دیگر دوست انگلستان به حساب نمی آید تصرف کند!.
این لشکر کشی در حالی بود که انگلستان در شمال آفریقا زیر حملات نیروهای مشترک آلمان و ایتالیا قرار داشت و به نیروهایش در این منطقه بیش از سوریه نیاز داشت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز