شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


حقوق و تکالیف بانوان در سلوک ریحانه


حقوق و تکالیف بانوان در سلوک ریحانه
نویسنده : حدادی، زهرا
شماره کنگره : ۷ح۴ح/HQ۱۱۱
شابک : ۹۶۴-۸۰۷۵-۰۱-۸
رده دیویی : ۳۰۵.۴
تاریخ نشر : ۸۵۰۵۲۳
تعداد صفحه : ۱۱۶
نوبت چاپ : ۱

كتاب حاضر، ترسيمي است از شخصيت زن درگذشته و حال و نيز بررسي ديدگاه اسلام نسبت به آن كه با استناد به آيات و روايات، موضوعاتي از اين دست را شامل مي‌شود: تشابه زن و مرد، تفاوت‌هاي جسماني و رواني زن و مرد، زن در جوامع بشري، زن در سير الي الله، حقوق عبادي، اجتماعي، سياسي، و اقتصادي بانوان، و شرح تكاليف آن‌ها.