چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

تکرار جنگ های صلیبی در قرن ۲۱


تکرار جنگ های صلیبی در قرن ۲۱
هفته گذشته اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی حکم ایران را امضا کردند و با این کار حمایت خود را از سیاست های نسل کشی بوش در خاورمیانه نشان دادند و در واقع راه را برای شروع جنگی دیگر هموار ساختند. این در حالی است که غیرنظامیان در عراق کشته می شوند، هر روز گزارش هایی از سوء رفتار و شکنجه زندانیان در فلوجه می رسد و افراد بیشتری از سنی ها مضروب و کشته می شوند. با این وجود متحدان اروپایی بوش حمایت خود را از قطعنامه ای نشان دادند که بی شک منجر به جنگی دیگر خواهد شد و هر کس که در امضای این پیمان خائنانه دست داشته باشد در مصیبت هایی که این موضوع به دنبال خواهد داشت نیز سهیم خواهد بود. در پشت این لفاظی ها و ژست های صلح طلبانه،‌ قدرت های استعمارگر گذشته یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه با ابرقدرت کنونی جهان متحد شده اند تا مناطق نفت خیز جهان را که در خارج از مرزهای آنان قرارداد تصاحب کنند و ثروت ملی آن را در اختیار و مردم آن را تحت اطاعت خود درآورند. راست است که عادت های دیرین سخت از بین می روند. رأی گیری برای قطعنامه آژانس که به رهبری آمریکا انجام شد،‌ نمونه بهت آور دیگری از دروغ های سیاسی آمریکاست زیرا معمولا قطعنامه را باید همه تایید کنند. اما این بار این گونه نبود و تنها دو سوم اعضا به قطعنامه رأی مثبت دادند. تمامی بخش های رأی گیری دگرگون شد تا نیازهای ابرقدرت ها را برآورده کند و عطش جنگ افروزی آنها را سیراب سازد. در پشت هر رأی تاثیر تشدید کننده امریکا کاملا مشهور بود. با اینکه هیچ کس جنگ دیگری نمی خواهد ،‌ولی عده اندکی جرات داشتند در مقابل واشنگتن ایستادگی کنند. این قطعنامه هیچ وقت به شورای امنیت نمی رسد زیرا در آنجا هم با وتوی سریع چین و روسیه مواجه خواهد شد ولی ضربه ای که باید زده میشد مانند همیشه زده شد. دولت بوش هم چنان عدم پیروزی را پوششی برای جنگ افزار های اسرائیلی و آشکار کردن سیاست های ایران به کار خواهد برد. شرودر، شیراک و بلر نیز به اندازه خائنان تل آویو یا واشنگتن در بروز این خشونت مقصر هستند. ایران هیچ سلاح هسته ای در اختیار ندارد و هیچ قصدی هم ندارد که چنین برنامه هایی را دنبال کرده و به سلاح هسته ای دست یابد. ایران هیچ خطری برای همسایگان خود محسوب نمیشود. آیا ایران به خروج اسرائیل از لبنان پس از ۲۰سال اشغال کمک کرد؟ بله،ولی آیا این جرم است؟ تهران در مخالفت های عراق هم درگیر نیست و هیچ تسلیحاتی در اختیار تروریست های خارجی قرار نمی دهد چرا که جنگ دیگری را نمی خواهد. علاقه هم ندارد که رامسفلد ایران را هدف سلاح های هسته ای امریکا قرار دهد. هیچ یک از اتهاماتی که علیه ایران موجود است قابل اثبات نیستند ولی آنچه مشخص است این است که تلاش های مرگ آور پنتاگون، برای تبلیغات مثبت به نفع خود و متهم کردن سایر کشورها به ایجاد مشکلاتی که آمریکا در عراق ایجاد کرده است، ‌صورت می گیرد. اما آمریکا نباید فراموش کند که عراق حاصل کار خود آنهاست و حالا باید مسائل را رفع کنند. پنتاگون همیشه انبوهی دروغ دارد که برای شروع جنگی دیگر سرهم کند و مدافعان این سیاست ها نیز همین کار را انجام می دهند. تاکنون برنامه هسته ای ایران در چارچوب ان.پی.تی پیش رفته است. این ان.پی.تی راهی برای آشکار ساختن ریاکاری کشورهای قدرتمند است زیرا نشان می دهد که ایران نباید برای نیروگاه های خود سوخت هسته ای تولید کند ولی آمریکا می تواند تسلیحات هسته ای خود را هر روز جدیدتر کند و به انباز ده هزار موشک هسته ای خود بیفزاید. آنچه اکنون نیاز است،‌ بازرسی تیم آژانس از زرادخانه های آمریکاست تا جهان بتواند واقعا تصویر دقیقی از موضوع گسترش سلاح های هسته ای در نظر داشته باشد. چرا باید ایران در برابر جامعه جهانی تهدید و تحقیر شود در حالی که اسرائیل، هند و پاکستان فناوری هسته ای را پنهانی به کار برده و بمب های پیشرفته برای خود می سازند؟ ان.پی.تی تنها سیستم آپارتایدی را اشاعه می دهد و اجازه می دهد آمریکا هم چنان پاشنه خود را بر گردن جهانیان بفشارد. این پیمان باید با برنامه ای عادلانه و یکسان نگر جایگزین شود تا قدرت های بزرگ نتوانند از آن به نفع خود استفاده کنند.
اما چرا خود را فریب دهیم؟ مضحکه کنونی در سازمان ملل هیچ تناسبی با برنامه فرضی تسلیحات هسته ای ایران ندارد. کجا هستند آن سلاح های کشتار جمعی عراق که بوش،‌ چنی و پاول قول داده بودند؟ احتمالا آنها به طور مخفیانه به تهران پرواز کرده اند تا زمینه جنگ بعدی را فراهم کنند! جرم واقعی ایران این است که بر روی دریایی از نفت خوابیده است و به سیاست های آمریکا کاری ندارد. عدم پیروی آن هم به نظر بوش این است که هر قطره نفتی که در ایران به دست می آید،‌ در دستان واشنگتن قرار نمی گیرد. شرکت داشتن اروپا در این جریان هم نشانگر این است که کمبود نفت در جهان بسیار شدیدتر از آن حدی است که بیشتر مردم می پندارند. در عرض پنج سال تمامی ذخایر موجود نفتی جهان به اتمام خواهند رسید و تقاضا بالا خواهد رفت. بررسی های اخیر نشان می دهد که در عربستان نیز وضع به همین گونه است و رشد اقتصاد غربی ها به لطف تهران، بغداد و کارآکاس بسته است. به رغم دروغ هایی که درباره تجارت آزاد وجود دارد، بوش و همراهانش هیچ قصد ندارند اقتدار آمریکا را قربانی نیاز بازار کنند. آنها همچنین نمی خواهند نظام اقتصادی جهان به دست خارجی ها بیفتد آن هم به صرف اینکه با ارزشمندترین منابع جهانی در دستان عراق و ایران است. زمینه هم اکنون برای جنگ صلیبی دیگری در برابر ملتی صلح طلب آماده است و این عدم پیروی آنقدر به گوش جهانیان خوانده خواهد شد تا مبارزه خونین بعدی آغاز شود. طرح تغییر شکل خاورمیانه به سرعت در حال پیش روی است زیرا ایران وارد خط قرمز قدرت های بزرگ شده است.
منبع : خبرگزاری آفتاب