پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


فرعون‌های مصر نماد دنیای کهن


فرعون‌های مصر نماد دنیای کهن
پس از اهرام ثلاثه مصر دو معبد واقع شده در آبوسیمبل یادآور تمدن مصر باستان هستند. آبوسیمبل در مرز مصر و سودان واقع شده است.
در قرن ۱۳ پیش از میلاد مسیح فرعون که ۶۷سال بر مصر حکمرانی می کرد، برای نشان دادن قدرتش در این ناحیه دو معبد به نام معبد خورشید و هتر ساخت؛ معبد خورشید که مجسمه های خدایان در آن واقع شده است و معبد هتر که هدیه ای از طرف فرعون برای همسرش نفرتتی است.
هر دوی این معبدها در سنگ های دو طرف یک کوه ساخته شده اند که در سال ۱۹۶۰ به خاطر بالا آمدن آب رودخانه این کوه به طور کامل در آب های رودخانه نیل فرو رفت.
به همین خاطر معابد و مجسمه های آن از کوه جدا شده و به کوه دیگری که در زمین های بالاتر از آب رودخانه قرار داشت، انتقال داده شدند.
کوهی که امروز مشاهده می کنید، کوه مصنوعی است که روی یک قله فلزی ساخته شده است. در ورودی معبد با مجسمه هایی از فرعون و سه خدای دیگر تزئین شده است که هر یک از آنها بیش از ۲۰ متر ارتفاع دارند. اما تنه بالایی یکی از این مجسمه ها به علت زلزله ای که پیش از میلاد مسیح رخ داد از بین رفته است. در راهروی ورودی این معبد دو مجسمه از فرعون رامسس و یک مجسمه از نفرتتی همسر فرعون هر یک در طرفین واقع شده اند.
اما معبد هتر که به گفته باستان شناسان فرعون آن را به خدایان آمن ری و دی هوراخت و پتاه تقدیم کرده است. به خاطر دور بودن آبوسیمبل از مصر تا سال ۱۸۱۳ هیچ کس به وجود آن پی نبرده بود و در سال ۱۸۱۷ برای نخستین بار جیووانی باتیا بلزونی مصرشناس آن را کشف کرد.
داخل معبد آبو شبیه غار است و سالن ها و اتاق های بسیاری دارد. بزرگ ترین سالن آن ۱۶متر پهنا و ۲۰ متر عمق دارد و دو مجسمه فرعون هریک به ارتفاع ۹ متر به صورت ردیفی در این سالن واقع شده اند، اما مجسمه هایی که در ناحیه شمالی معبد واقع شده اند، تاج سفید مصر بالایی و دیگر مجسمه هایی که در جنوب این معبد واقع شده اند.
تاج مصر پایینی را بر سر گذاشته اند. در ته غربی سالن معبد سه در وجود دارد که دو دری که در گوشه هستند به تالار بزرگی راه دارند و در وسطی به اتاقی که چهار ستون مربع شکل دارد، راه می یابد.
از این اتاق دری به طرف یک دالان سرپوشیده باز می شود که پشت آن همان معبد هتر قرار دارد و مجسمه هایی نشسته از خدایان پتاه، آمون را و رامسس دوم وری هوداخت در آن واقع شده اند.
این معبد به همراه چهار مجسمه نشسته اش از جالب ترین قسمت های آبوسیمبل است و دوبار در سال درست روز ۲۱ فوریه همزمان با تولد فرعون و ۲۱ اکتبر نخستین پرتوهای خورشید به هنگام طلوع به این قسمت می خورد و هوا را آنقدر روشن می سازد که می توان هر چهار مجسمه را به راحتی دید.
این مجسمه ها طوری به چشم های مسافران سرزمین نابیا که همان سودان امروزی است خیره شده اند که انگار می گویند «مواظب قدرت امپراتور باش». همانطور که می دانید اهالی این سرزمین از دشمنان فرعون بوده اند.
نمای معبد خورشید که فرعون برای همسرش ساخته با مجسمه های کوچک تری تزئین شده است، این مجسمه ها افراد خانواده سلطنتی فرعون هستند، جالب اینجاست که مجسمه خدای مصر بسیار کوچک تر از مجسمه خود فرعون ساخته شده اند که این امر نشان دهنده قدرت فرعون است.
نخستین اتاقی که از در معبد وارد آن می شوید ۱۰ مجسمه از فرعون درست به شکلی که هنگام مرگش قرار گرفته بود، قرار دارد. او به هنگام مرگ دراز کشیده بود و دست هایش را در حالی که خنجری به دست گرفته بود، روی سینه اش گذاشته بود.
داخل معبد هتر ۹ مجسمه از خود فرعون و همسرش است که گویی در اتاق نشیمن هستند. یکی از مجسمه های فرعون در آن به شکلی ساخته شده است که گویی با پای چپش در حال رژه رفتن است. داخل هر دو معبد هتو و خورشید مجسمه های بسیار زیادی از فرعون و همسرش ساخته شده اند گویی در حال تعارف کردن غذا و نوشیدنی هستند.
ترجمه: آزاده هاشمی
منبع : روزنامه کارگزاران