پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا


موقعیت فرهنگی ـ اجتماعی شهر مشهد: تحلیل ثانویه داده‌های طرح پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 1


موقعیت فرهنگی ـ اجتماعی شهر مشهد: تحلیل ثانویه داده‌های طرح پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 1
نویسنده : بهروان - حسین
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۳/۰۷/۲۲
رده دیویی : ۹۵۵.۸۲۲
قطع : وزیری
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۲۰۸
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۱۰۰۰
شابک : ۹۶۴-۸۴۹۸-۸۳-۰

در کتاب حاضر, نتایج 'طرح ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان' درباره شهر مشهد ـ مرکز استان خراسان ـ به چاپ رسیده است. هدف تحقیق حاضر چنین اعلام شده است: '1 ـ تعیین موقعیت فرهنگی شهر مشهد از لحاظ یکایک معرف‌های مربوط به نام شخصیت در مقایسه با سایر مراکز استان‌ها از طریق آزمون‌های آماری و جداول مقایسه‌ای, 2 ـ تعیین رابطه عوامل مختلف اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی با رتبه موقعیت فرهنگی شهر مشهد'. اطلاعات آماری و مباحث کتاب در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول جزئیات طرح مورد تحقیق تعریف شده و از اهداف, فرضیات, روش تحقیق مفاهیم و متغیرها سخن رفته است. در فصل دوم 'رتبه‌بندی موقعیت شهر مشهد از لحاظ ستاده‌های (خروجی‌ها) نظام شخصیت در کشور' ارائه شده است در فصل سوم 'رتبه‌بندی موقعیت شهر مشهد از لحاظ داده‌های (عوامل یا ورودی‌ها) نظام شخصیت در کشور' بیان شده است. فصل چهارم به 'بررسی عوامل موثر بر موقعیت فرهنگی شهر مشهد' اختصاص یافته و نتیجه‌گیری طرح یاد شده در فصل پنجم آمده است. بخش عمده مطالب کتاب را جدول‌های آماری و مقایسه‌ای تشکیل می‌دهند.