یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا


آموزش برای توسعه پایدار


آموزش برای توسعه پایدار
نویسنده : مک‌اون - رزالین
مترجم : کریمی - داریوشگنجی - کامران
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۳/۱۰/۲۳
رده دیویی : ۳۳۸.
قطع : وزیری
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۲۷۲
نوع اثر : ترجمه
زبان کتاب : فارسی/انگلیسی
شماره کنگره : HC۷۹/ت۹م۷
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۳۲۰۰
شابک : ۹۶۴-۹۴۱۴۷-۵-۴

مقدمه این کتاب به شرح و توضیحی درباره توسعه پایدار' نیز اصول و پیشینه آموزش آن اختصاص دارد. به تصریح نویسنده: 'راهنمای آموزش برای توسعه پایدار بر این باور استوار است که جوامع و نظام‌های آموزشی درون جوامع, نیازمند هماهنگ ساختن تلاش‌هایشان در زمینه پایداری هستند. هنگامی که جوامع هدف‌های مربوط به توسعه پایدار را تدوین می‌کنند, نظام‌های آموزشی محلی نیز می‌توانند برنامه‌های درسی موجود خود را برای تقویت این هدف‌ها تغییر دهند.... بر این اساس برای کمک کردن به جوامع در زمینه تدوین این اهداف, چندین تمرین نیز در کتاب گنجاندیم. همچنین چندین تمرین به منظور توضیح مفهوم توسعه پایدار, ارائه کرده‌ایم'. مباحثی که برای این کتاب در نظر گرفته شده بدین قرار است: 'آموزش برای توسعه پایدار (ESD) چیست', 'بازنگری دوباره وضعیت آموزش', 'فرآیند محلی کردن ابتکارهای جهانی', 'چالش‌ها و موانع آموزش برای توسعه پایدار (ESD)', 'هماهنگ ساختن آموزش برای توسعه پایدار (ESD) با هدف‌های اجتماعی پایداری', 'بررسی موردی: شورای برنامه‌ریزی درسی آموزش تورنتو, بازنگری و بازبینی', 'بازنگری آموزش در ارتباط با مدیریت تغییر', 'مشارکت همگانی', نکته‌های پایانی', 'تمرین‌هایی برای معرفی مفهوم توسعه پایدار', 'روش‌هایی برای تدوین هدف‌های اجتماعی از راه', 'روش‌هایی برای بازنگری آموزش و پرورش برای پرداختن به پایداری' و 'روش‌هایی برای مدیریت تغییر'.