پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

شیخ ملاحسن یزدی


جنسیت: مرد
نام پدر: علی کثنوی
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۹۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی ، واعظ
اصلاً اهل یزد بود و ساکن کربلا. شیخ آقا بزرگ تهرانی در گطبقات اعلام‌الشیعه" وی را عالمی جلیل و از علمای کربلا می‌داند. صاحب عنوان امام جماعت مدرسهٔ حسن خان در کربلا بود و در این شهر درگذشت. از آثار او: "انوارالشهادهٔ" ، مقتل به فارسیریال "انوار الهدایهٔ و سرتج‌الامهٔ" ، در مواعظ و اخلاق؛ "موائد الفوائد"؛ رساله‌ای در "عصمت"؛ رسالهٔ "حقوق آل محمد (ع) علی سائر العباد"؛ "میزان‌الحق" یا رسالهٔ "الرد علی‌العامهٔ و ابطال خلاق‌المتقدمین"؛ "هدایهٔ‌الاسماء فی بیان کتب‌العلماء" یا "فهرست کتب‌الامهٔ".
منبع : مطالب ارسالی