پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

سهم اسرائیل از خزانه آمریکا


سهم اسرائیل از خزانه آمریکا
به دلایل گوناگون از جمله تنوع منابع كمك های آمریكا به اسرائیل، رسیدن به رقمی دقیق در این مورد احتمالاً امكان پذیر نباشد. بخشی از این كمك ها در بودجه سایر ادارات دولتی ادغام شده است - بیشتر از همه در بودجه وزارت دفاع آمریكا- و یا در فرم هایی كه به آسانی قابل محاسبه نیستند، مانند پرداخت های پیش از موعد كمك ها و بهره ای كه از این امر نصیب اسرائیل می شود و غیره. با توجه به این نكات قابل توجه، گزارش واشینگتن درباره امور خاورمیانه محتاطانه تخمین می زند كه كمك های مستقیم رو به افزایش آمریكا به اسرائیل ۱۰۷‎/۹۶۱ میلیارد دلار در سال است.
مهم است بر این امر تأكید كنیم كه تحلیل زیر سعی بر آن دارد كه گزارشی قابل دفاع از كمك های مستقیم آمریكا به اسرائیل بدهد ولی نه همه هزینه ای را كه این كمك های مستقیم و غیر مستقیم به مالیات دهندگان آمریكایی تحمیل می كند مورد بحث قرار می دهد و نه بهره گیری های غیر مستقیم اسرائیل از كمك های آمریكا را.
این تفاوت دارای اهمیت است زیرا كمك های غیر مستقیم و هزینه های ناشی از آن برای مالیات دهندگان آمریكایی در نتیجه حمایت كوركورانه واشینگتن از اسرائیل، چندین و چند برابر كمك های مستقیم آن به اسرائیل است. برای نمونه یكی از این هزینه های غیر مستقیم و ضمنی تحریم نفتی اعراب و هزینه آن بر صنایع آمریكا و شركت های آمریكایی و مصرف كنندگان نفت اعراب و در نتیجه بالا رفتن بهای نفت بود كه در اثر حمایت آمریكا از اسرائیل در جنگ ۱۹۷۳ و تحریم یكجانبه آمریكا علیه ایران، عراق، لیبی و سوریه صورت گرفت.
شاید بیشترین هزینه های غیر مستقیم، ناشی از تهاجم ۲۰۰۳ به عراق و اشغال آن باشد - كه تقریباً همه جهانیان باور دارند كه به خاطر منافع اسرائیل انجام شده - كه علاوه بر صد ها میلیارد دلار هزینه این جنگ، مرگ بیش از ۲۵۰۰ سرباز آمریكایی و متحدانش و ده ها هزار عراقی ( كه البته صحبتی از آن در میان نیست) را هم در پی داشته است و همچنین كاهش مسافرت اعراب به آمریكا و سرمایه گذاری آنها و استفاده نكردن آنها از خدمات آمریكایی ها و نخریدن اجناس آنها از آن جمله است.
در بین سود رسانی های واقعی به اسرائیل كه هزینه های سنگین غیر مستقیمی برای مالیات دهندگان آمریكایی در بر دارد، پرداخت نقدی كمك های اقتصادی و نظامی است و تعهدهای پرداخت وام به آن كشور. آمریكا همه كمك های خود به اسرائیل را نقد می پردازد و هرگز در پی آن نیست كه بفهمد این پول ها چگونه هزینه می شوند. علاوه بر این ها اسرائیل می تواند
۲۶‎/۳ درصد كمك های نظامی را در خود اسرائیل هزینه كند. این امر یارانه ای آشكار است كه به صنایع نظامی اسرائیل داده می شود.
سایر كشور هایی كه كمك های نظامی آمریكا را دریافت می كنند مجبورند صد در صد آن را در خود آمریكا صرف خرید تجهیزات نظامی كنند و برخلاف كشورهای دیگر كه كمك های نظامی دریافت می كنند و باید خریدهای خود را از طریق وزارت دفاع آمریكا انجام دهند اسرائیل به طور مستقیم از كمپانی های آمریكایی خرید می كند.
تضمین وام های اسرائیل امتیاز دیگری است كه دولت آمریكا به آن می دهد. اگرچه تاكنون این تضمین ها برای آمریكا هزینه ای در بر نداشته است، در دفاتر مالی اینگونه تضمین ها به عنوان بدهی های مشروط ذكر می شوند. مفهوم این امر این است كه اگر اسرائیل نتواند وام هایش را پرداخت كند آمریكا مسئولیت پرداخت آنها را به عهده دارد. شكی نیست كه این تضمین ها منافع محسوسی برای اسرائیل داشته است، زیرا به اسرائیل امكان می دهد، از وام های اقتصادی ویژه با بهره ای دلخواه بهره مند شود.
بالا ترین این وام های تضمینی به اسرائیل ۶۰۰ میلیون دلار بوده است برای خانه سازی، بین سال های ۱۹۷۲ و ۱۹۹۰ و ۹‎/۲ میلیارد دلار برای اسكان مجدد شورای یهودیان، بین سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۷؛ همچنین حدود ۵ میلیارد دلار برای تأمین مجدد وام های نظامی و ۹ میلیارد دلار برای تضمین وام ها از جمله برای اختصاص دادن به مكمل های كمك مالی سال مالی ۲۰۰۵.
اسرائیل بزرگ ترین دریافت كننده كمك های رو به افزایش آمریكا از جنگ جهانی دوم بوده است. بیش از ۳ میلیارد دلاری كه اسرائیل هر سال از مالیات دهندگان آمریكایی دریافت می كند حدود یك پنجم مجموع بودجه ای است كه آمریكا برای كمك های خارجی خود اختصاص داده است و به بیش از ۶۰۰ دلار برای هر اسرائیلی بالغ می شود.
بیشتر پرداخت هایی كه كنگره برای كمك به اسرائیل تخصیص می دهد، شفاف است و دارای صورت حساب های مناسب و درست و زیر سه عنوان: تأمین مالی كمك های نظامی، بودجه حمایت های اقتصادی و كمك به پناهندگان. اسرائیل از بودجه كمك های آمریكا برای مدارس و بیمارستان های آمریكایی در خارج از آمریكا هم سهم می برد. علاوه بر آن اسرائیل از بودجه های كم تر شفافی كه در دل بودجه های وزارتخانه ها و آژانس های دیگر است هم منتفع می شود كه در درجه اول بودجه وزارت دفاع است و بیشتر زیر عنوان «برنامه های عملیاتی اسرائیلی- آمریكایی» در امور كشاورزی، علوم و صنایع بسیار پیشرفته هستند.
پیش از سال ،۱۹۹۸ اسرائیل سالانه ۱‎/۸ میلیارد دلار كمك های نظامی دریافت می كرد و ۱‎/۲ میلیارد دلار كمك اقتصادی. ولی در شروع سال مالی ۱۹۹۹ با تشویق نخست وزیر وقت اسرائیل بنیامین نتانیاهو، كمك های اقتصادی به اسرائیل كاهش یافت و كمك های نظامی افزایش. در سال مالی جاری (۲۰۰۶) میزان این كمك ها ۲‎/۲۸ میلیارد دلار كمك نظامی و ۲۴۰ میلیون دلار كمك اقتصادی است كه در مجموع ۲‎/۵۲ میلیارد دلار می شود.
جدید ترین گزارش در مورد كمك به اسرائیل در سال ۲۰۰۵ را « واشینگتن درامور خاورمیانه»(CRS) تهیه كرده است كه بر اساس گزارش سرویس تحقیقات كنگره است كه در درجه اول از ارقام در دسترس و قابل اثبات صورت حساب های پرداخت های خارجی استخراج شده است اما این گزارش شامل بسیاری از كمك ها نمی شود.
برآورد ها در این گزارش بر اساس تركیبی است از گزارش ژانویه سال ۲۰۰۶ CRS درباره كمك های خارجی آمریكا به اسرائیل در سال ۲۰۰۵ كه مجموعاً ۹۶‎/۱۵۶ میلیارد دلار را نشان می دهد. جدول شماره یك كه از فهرست همان گزارش استخراج شده است مجموع بودجه اختصاصی عملیات سال ،۲۰۰۶ را به آن مبلغ اضافه كرده است و در نتیجه در مجموع كمك ها را بالغ بر ۷۱۹ ۹۸‎/ میلیارد دلار در طول سال ۲۰۰۶ برآورد می كند. وام های مستقیم دولت به دولت هم در ارقام بالا گنجانده شده است زیرا آمریكا بازپرداخت چندین وام را به وسیله اسرائیل لغو كرده است.
مقامات اسرائیلی و حامیان آنها در كنگره آمریكا اصرار دارند كه بگویند اسرائیل در پرداخت دیون خود كوتاهی نكرده است. از لحاظ تكنیكی این حرف درست است ولی گزارش قبلی CRS اشاره بر این دارد كه از سال مالی ۱۹۷۴ تا سال مالی ۲۰۰۳ از دریافت بیش از ۴۵ میلیارد دلار بدهی اسرائیل چشم پوشی شده است.
كنگره، انتقال كمك های نظامی و اقتصادی را به یك حساب و به فاصله یك ماه از تصویب بودجه الزامی كرده است. اسرائیل از سال ۱۹۸۲ شروع كرده است به دریافت زودهنگام كمك های اقتصادی و از سال ۱۹۹۱ به دریافت زود هنگام كمك های نظامی آمریكا و با نیمی از بهره متداول (زیرا فرض بر این است كه این كمك ها به تدریج و در طول سال دریافت می شوند). برآورد سودی كه اسرائیل از این دریافت یكجا و در همان اول سال كسب كرده است ۱‎/۲۳۴ میلیون دلار، از كمك های اقتصادی و ۶۹۸ میلیون دلار از كمك های نظامی بوده است .(در سال مالی ۲۰۰۴)
وب سایت سفارت آمریكا در تل آویو بهره دریافت های زود هنگام كمك های نظامی را ۶۶۰ میلیون دلار درسال مالی ۲۰۰۴ برآورد می كند كه كمی كم تر از برآورد گزارش واشینگتن در امور خاورمیانه است ولی رقمی برای بهره دریافت زود هنگام كمك های اقتصادی نمی دهد.
سایت سفارت آمریكا در تل آویو رقم ۴۵۶‎/۷ میلیون دلار را برای سایر كمك ها و هدایا به اسرائیل نشان می دهد. دو فقره از بزرگ ترین كمك ها ۱۵۸ میلیون دلار برای بنیاد BARD ( بودجه تحقیقات مشترك ۲ كشور در مورد كشاورزی ) و ۱۴۰ میلیون دلار برای بنیاد BIRD (بنیاد تحقیقات مشترك اسرائیل و آمریكا)است.
اگر به این مبلغ جمع كمك هایی را كه در این فهرست ها نیامده است اضافه كنیم ، در سال مالی ۲۰۰۶ به رقم ۱۰۷‎/۹۶۱۳ میلیارد دلار می رسیم.
نوشته: شریل مك آرتور
ترجمه: پوراندخت مجلسی
منبع : روزنامه ایران