چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

میرزا احمد زنجانی نجفی


جنسیت: مرد
نام پدر: ابراهیم آیتی
تولد و وفات: (۱۲۹۶ -۱۳۵۲) قمری
محل تولد: ایران - زنجان - قریهٔ دواسب
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، مجتهد و حکیم
مقدمات و متون فقیهی را در زنجان خواند پس از آن به نجف مهاجرت کرد. بعد از تکمیل تحصیلات در سال ۱۳۳۰ق به زنجان بازگشت و به انجام وظائف شرعی پرداخت. در زنجان درگذشت و پبکرش را به قم بردند و در جوار مرقد علی بن جعفر دفن شد. از آثارش: "فلسفهٔ اتحاد مسلک" یا "فصل‌الخطاب و فلسفهٔ اتحاد صواب" است.
منبع : مطالب ارسالی