دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

امروز با کدام دنده!


امروز با کدام دنده!
گاهی پیش می آید که وقتی از خواب بیدار می شوید کمی بدخلق باشید! یا خوب نخوابیده اید و یا خواب های پریشان دیده اید به هر حال کمی کسل و ناراحت و دمق به نظر می رسید. ممکن است این حالت به درگیری تحت الفظی کوچکی هم بدل شود به هر حال از خانه بیرون می زنید باید به جمع دوستان یا همکاران و مشتریان خود بپیوندید و اگر این حال و هوا را در خود نگه داشته باشید شروع به بهانه گیر های کوچک و بی مورد می کنید. ممکن است کار بالا بگیرد داد و فریادی هم سر اطرافیان بکشید خودتان نمی دانید برای چه اما دنیا را بی مسئولیت و بی توجه به خواسته ها و علیه خود می بینید و این مسائل تا شب ادامه پیدا می کند ممکن است فردای چنین روزی چون شام سبکی خورده بودید، مورد عطوفت و توجه قرار گرفته بودید خوب خوابیده بودید سر و حال از خواب بلند شوید و دنیا را زیبا ببنید و مهربان و با گذشت و آسان گیر و خندان باشید این ها همه حالاتی است که کم و زیادش را هر کسی در زندگی خود تجربه می کند اما فرقی که تکرار این رفتارها در کودکی و بزرگسالی با هم دارند در این است که در بزرگسالی نباید بی تفاوت از علل و تکرار آنها گذشت.
وقتی بدخلق بین جمع حاضر می شویم پشت سرتان می گویند باز هم از دنده چپ بلند شده است! با زنش دعوا کرده است! خدا به داد برسد امروز از اون روزهاست و وقتی خوش خلقی کنید می گویند طرف امروز شنگوله به هر حال این پچ پچ ها گویای این واقعیت است که بیش از آنکه اطرافیان مرعوب رفتارهای شما باشند در دل به شما احساس ترحم می کنند، شما را جدی نمی گیرند و به خود و دیگران می گویند زیادی جدی نگیرید امروز معلوم نیست چه شه؟ و این موضوع مهمی است اینکه این خلق و خوی ملون و متنوع باعث می شود که کسی نه خشم و اندوه ما را جدی بگیرد و نه خوبی های ما را ببنید. ضمن اینکه افراد سود جود بنابر خلق ما می توانند بیشتر ما را تحریک و عصبانی کرده و یا بار اضافی از مسئولیت را بر دوشمان بگذارند. بهتر نیست اولا روی کردار و رفتار خود دقیق باشیم و روی عملکرد خود آگاهی داشته باشیم.
با خود کمی خلوت کنیم و رفتار خود را با دیگران تجزیه و تحلیل و کنیم و ببنیم آیا به گونه ای بهتر هم می شد عمل کرد. می شه وقتی از خواب بیدار می شویم چند نفس عمیق، یک ورزش سبک صبحگاهی، یک دوش آب نیمه گرم بگیریم و قبل از ورود از هر دری آنچه گذشته را فراموش و به پیشوار لحظات نیامده برویم و هر روز، قبل از انجام هر کاری برای خود دعای خیر کنیم و مطمئن باشیم روز خوبی را پیش رو خواهیم داشت.
منبع : روزنامه ابتکار