چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

عباس بیگ ترکمان


جنسیت: مرد
نام پدر: فرح‌زاد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از بزرگان و اشراف دربار صفویه بود و شاعر توانائی نیز به‌ شمار می‌رفت. عباس بیگ ترکمان درسرودن غزل مهارت داشت.
منبع : مطالب ارسالی