شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


دوربین عکاسی - سال دوم شماره ۱۶، ۱۵ تیر ۱۳۸۲


▪ فراخوان برای نوشتن نقد عکس (۱۳) : ص۲
▪ نامه ها : ص۶
▪ آموزش عکاسی و نوشتن به کودکان (۹) : وندی ایوالد : برگردان:اسماعیل عباسی : ص۷
▪ دوربین خوب : برگردان:کرامت منظوری : ص۱۰
▪ پرتره: پرسپکتیو : برگردان:پوپک بایرامی : ص۱۲
▪ عکسهای شما : ص۱۴
▪ عکاسی خلاق منظره : ص۱۵
▪ قاب بندی : برگردان:پوپک بایرامی : ص۱۶
▪ هزار نکته عکاسی : برگردان:مسعود جمشیدی پور : ص۲۰
▪ کانن D۶۰ : برگردان:کرامت منظوری : ص۲۴
▪ نگاهی به سایتهای عکاسی : تورج خامنه زاده : ص۲۷
▪ فتومنتاژ : برگردان:محمد عباس زاده : ص۲۸
▪ پنج نکته برای فن انتقاد بهتر : برگردان:مریم کیا : ص۳۰
▪ عکاسی خلاق معماری : سودابه کیانی مطلق : ص۳۱
▪ عکاسی از مواد غذایی : برگردان:محمد عباس زاده : ص۳۲
موضوع : هنر
مدیر مسئول : مسعود امیرلوئی
پست الکترونیکی : info@ihsr.ac.ir
نشانی : خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان روانمهر، جنب خانه کارگر، شماره ۵۴
تلفن : ۶۶۴۱۵۵۹۴ ، ۶۶۴۰۵۲۱۷ (۰۲۱)
دورنگار : ۶۶۴۶۹۰۳۰ (۰۲۱)
دوره انتشار : ماهنامه
روش : علمی، فرهنگی، آموزشی
صاحب امتیاز : مسعود امیرلوئی
سردبیر : اسماعیل عباسی
مدیر اجرایی : سودابه کیانی مطلق
محل انتشار : تهران
صندوق پستی : ۱۱۸۶-۱۳۱۴۵
گستره توزیع : سراسری
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)