جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024
مجله ویستا

شهردار- حبیب اله مشیر همایون


شهردار- حبیب اله مشیر همایون
در تهران متولد شد. پدرش نصراله خان سپهسالار بود. وی نوازنده پیانو بود كه موسیقی ایرانی را با ساز پیانو می نواخت.
اساتید او آقابزرگ( رئیس موسیقی نظامی)، میرزا حسینقلی فراهانی، حسین اسماعیل زاده و محمد صادق خان سرور الملك بودند. او برای ضبط صفحه بهمراه درویش خان به لندن رفت. وی صفحه های بسیاری به همراه درویش خان، ظلی، فرح انگیز و طاهرزاده دارد.
منبع : موسیقی ایرانی


همچنین مشاهده کنید