چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

حرکات درمانی برای مبتلایان به کمردرد


۱) به حالت طاق باز خوابیده ، پاها را جمع کنید طوری که زانوها جمع و کف پا روی تخت باشد . سپس در این حالت پشت را به تخت چسبانده و لگن را کمی بالا بیاورید این حالت را به مدت ۶ شماره نگهدارید و سپس به آرامی به حالت اول برگردید .
۲) به حالت طاقباز خوابیده ، پاها را از ناحیه زانو جمع کنید طوری که کف پاها روی تخت باشد سپس در این حالت ران ها را از ناحیه لگن باز کرده و به آرامی به هم نزدیک کنید .
۳) به حالت طاق باز خوابیده ، پاها را از ناحیه زانو جمع کنید طوری که کف پاها روی تخت باشد سپس در این حالت یک پا را در شکم جمع کرده ۴ شماره نگه دارید و به آرامی به حالت اول برگردید همین کار را با پای دیگر انجام دهید .
۴) این حرکت را مانند حرکت قبل اما با جمع کردن هر دو پا در شکم انجام دهید .
۵) به حالت طاق باز خوابیده ، پاها را از ناحیه زانو جمع کنید طوری که کف پاها روی تخت باشد . در این وضعیت به آرامی سر و گردن و زاویه فوقانی کتف را از روی تخت بلند کرده و به آرامی به روی تخت برگردانید .
۶) به طور طاق باز خوابیده به صورتی که یک پا جمع و پای دیگر صاف باشد سپس به آرامی پای صاف شده را به اندازه ۱۵ سانتی متر از روی زمین بلند کرده و به آرامی روی زمین بگذارید همین کار را با پای دیگر انجام دهید .
۷) به پهلو خوابیده پای زیرین را در شکم جمع و پای دیگر را به حالت صاف و کشیده روی آن قرار دهید . سپس پای بالایی را به اندازه ۱۵ سانتی متر از ناحیه لگن بالا بیاورید و به آرامی به حالت اولیه برگردید . همین کار را با پای مقابل انجام دهید .
۸) روی یک سطح صاف و محکم بنشینید طوری که هر دو پا صاف باشد سپس از ناحیه کمر خم شده و نوک انگشتان دست را به پنجه پا برسانید .
۹) لب تخت خوابیده طوری که هر دو ساق پا از ناحیه زانو از تخت آویزان باشد ، به آرامی یک پا را در شکم جمع کرده ۴ شماره نگه دارید . این کار را با پای مقابل نیز انجام دهید .
۱۰) وضعیت استارت دومیدانی را چند بار تکرار کنید .
۱۱) در جلوی یک صندلی ایستاده طوری که پاها به اندازه عرض شانه باز باشد ، سپس به آرامی روی زانوها بنشینید تا حدی که پاشنه ها از زمین بلند نشود . این حالت را تا ۶ شماره نگه دارید .
منبع : واحد مرکزی خبر