شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

علی آقای خوانساری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم و چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، مذهِّب و خطاط
اهل خوانسار بود و مذهّب چابک قلم و خطاط خوش رقمی به‌ شمار می‌رفت. تنها اثر رقم‌دار وی ، جلد روغنی رحلی است که به انواع نقوش تذهیبی و طلاکاری آرایش یافته و رقم نقاش در داخل هشت ترنج گوناگون و به خط رقاع استادانه و رنگ طلائی جلب‌نظر می‌کند که چنین است: "... علی آقای خوانساری ۱۳۰۴".
منبع : مطالب ارسالی