شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

چاکراتراپی و کیفیت سنگها


چاکراتراپی و کیفیت سنگها
برای چاكراتراپی باید از بهترین كیفیت سنگ ها استفاده كرد. هر چقدر سنگ شفاف تر و خالص تر باشد انرژی ساطع شده از آن شفاف تر و خالص تر است. این سنگ ها قبل از استفاده باید تمیز شوند زیرا نه فقط انتقال دهندهٔ‌ انرژی هستند كه عناصر زیان بخش را از بدن،‌ امواج منفی را از بدن اتری و اطرافتان جذب می كنند و بدین ترتیب شما را پاك كرده و از شما حمایت می كنند.
منبع : مطالب ارسال شده