جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

درویش محمد پهلوان یزدی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از شاگردان عبدالرحمان جامی بود که در سرودن شعر دست داشت.
این مقامی است که اینجا رخ پرگرد خوش است
دردمندی و نیاز و دل پردرد خوش است
منبع : مطالب ارسالی